Bài giảng Quản trị dự án - Chương 4: Lập kế hoạch dự án - Trịnh Thùy Anh

Kế hoạch dự án
• xác định các công việc cần làm
• sắp xếp công việc theo trình tự
• xác định nguồn lực, thời gian
thực hiện những công việc đó
Mục tiêu
Ý nghĩa của kế hoạch dự án
• cơ sở để tuyển dụng, điều phối nhân lực
• căn cứ để lập ngân sách và kiểm tra tài chính dự án
• căn cứ để điều phối và quản lý các công việc của dự án
• giúp tránh khỏi hoặc giảm nhẹ các bất trắc, rủi ro
• cơ sở để kiểm tra, giám sát, kiểm soát dự án 
pdf 23 trang hoanghoa 07/11/2022 6380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản trị dự án - Chương 4: Lập kế hoạch dự án - Trịnh Thùy Anh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_du_an_chuong_4_lap_ke_hoach_du_an_trinh_t.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị dự án - Chương 4: Lập kế hoạch dự án - Trịnh Thùy Anh

 1. Thực hiện kế hoạch dự án Đánh giá ý Xác định các Thiết kế tưởng dự án yêu cầu dự án dự án Triển khai dự Thử nghiệm Thực hiện án dự án dự án Khai thác Thu thập ý kiến đánh Hoạt động và dự án giá của khách hàng duy trì dự án
 2. Một dự án lớn là tổng hợp của những nhiệm vụ nhỏ
 3. 10.00.00 Dự án xây dựng nhà ở 11.00.00 Chuẩn bị mặt bằng 12.00.00 Xây nhà 13.00.00 Nội thất 14.00.00 Hoàn thiện 11.10.00 họp với đ.phương 12.10.00 Đổ móng 13.10.00 Điện 14.10.00 11.20.00 đo đạc, vệ sinh 12.20.00 Làm tầng 1 13.20.00 Nước 14.20.00 11.30.00 12.30.00 Làm tầng 2 13.30.00 14.30.00 11.31.00 12.31.00 11.32.00 12.31.10 12.32.20 11.32.10 11.32.20 12.32.21 12.32.22 11.32.21 12.32.00 11.32.32 12.40.00
 4. Cơ cấu phân chia công việc WBS Nội dung: o Mô tả các công việc phải làm? o Người chịu trách nhiệm các công việc? o Quỹ thời gian với từng công việc? o Các yêu cầu nguồn lực?
 5. Trình tự: OBS Xác lập ma trận trách nhiệm X WBS Xác định dữ liệu liên quan đến công việc (thời gian Phân tích dự án thành các Lập danh mục và nguồn lực) gói công việc/công việc mã hóa công việc
 6. Ma trận trách nhiệm Công việc Tổng Giám Kỹ sư Kế toán Trưởng Trưởng giám đốc dự trưởng dự trưởng dự bộ phận bộ phận đốc án án án kinh kinh công ty doanh doanh Lập kế hoạch PD GS TT YK YK YK dự án Xác định CĐ TT YK YK YK WBS Ước tính chi GS CĐ TT YK YK phí Lập kế hoạch PD CĐ YK TT YK thị trường Lập tiến độ PD CĐ YK YK TT
 7. Tiên liệu trước những khoản chi không rõ
 8. Ngân sách dự án: Kế hoạch phân phối nguồn quỹ cho các hoạt động dự án nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu chi phí, tiến độ và đảm bảo yếu tố kỹ thuật của dự án. Đặc điểm ngân sách dự án:  Phụ thuộc kế hoạch, mục tiêu và nguồn quỹ tổ chức  Mang tính ước tính, giả thuyết  Ngân sách phải linh hoạt, có thể điều chỉnh được Dựa vào phạm vi và tiêu chuẩn hiện hành của DA được duyệt
 9. Ngân sách Lập ngân sách: Phương pháp từ trên xuống Ngân sách Phương pháp từ dưới lên
 10. Phương pháp kết hợp Ngân sách
 11. Ước lượng các yếu tố chi phí Chi phí đầy đủ Chi phí Chi phí Lợi nhuận trực tiếp chung định mức + thuế Chi phí Chi phí Chi phí vật liệu lao động máy
 12. Các vấn đề mấu chốt • Kế hoạch dự án được lập thế nào? • Cơ cấu phân chia công việc để làm gì? • Ngân sách dự án được xác định thế nào?