Bài giảng Quản lý xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản - Đặng Xuân Trường

Bài 1. NGÀNH XD TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN
Ngành xây dựng đóng vai trò quan trọng trong nền
kinh tế quốc dân:
‰ Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho tất cả các ngành
‰ Nâng cao năng lực sản xuất cho tất cả các ngành kinh
tế
‰ Nâng cao khả năng quốc phòng cho đất nước
‰ Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho mọi người 
Bài 2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA NGÀNH
XÂY DỰNG
1.Đặc điểm của sản phẩm xây dựng là:
‰ Các công trình, hạng mục xây dựng đã hoàn thành kết
tinh các thành quả KH-CN và tổ chức sản xuất của toàn
xã hội ở một thời kì nhất định
‰ Mang tính nghệ thuật, màu sắc dân tộc, mang tính
truyền thống và khí hậu của vùng
‰ Sản phẩm của ngành công nghệ xây lắp và có tính chất
liên ngành
‰ Cố định, gắn liền với đất Æ đơn chiếc, riêng lẻ
‰ Sản xuất theo đơn đặt hàng (yêu cầu) trước
‰ Tồn tại lâu dài 
pdf 33 trang hoanghoa 10/11/2022 760
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản - Đặng Xuân Trường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_xay_dung_chuong_1_to_chuc_quan_ly_xay_dung.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản - Đặng Xuân Trường

 1. 4. Các phương pháp QLNN Phương pháp quảnlý: ƒ Tác động về mặttổ chức ƒ Tác động, điềuchỉnh, phốihợp đốitượng quảnlý Phương pháp kinh tế: ƒ Dùng các quan hệ kinh tế tác động lên đối tượng quảnlý ƒ Điềuchỉnh theo cơ chế thị trường Phương pháp giáo dục: March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 11
 2. Bài 4. QUẢNLÝĐẦUTƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1. Vai trò củaNNtrongquảnlýXD: ‰ Xây dựng chiếnlược, định hướng phát triểnngànhXD ‰ Xây dựng cơ sơ pháp lý, quy chế quảnlýđầutư XD ‰ Xây dựng các quy định, biệnphápquảnlýnguồnvốnvà quảnlýchấtlượng công trình ‰ Xây dựng các chính sách về quảnlývàvề kinh tế cho các chủ thể tham gia vào hoạt động XD ‰ Kiểmtra,theodõivàđiềuchỉnh quá trình thựchiệncác quy định củaNNtronglĩnh vực đầutư XDCB March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 12
 3. 2. Bộ máy quảnlýXDcủa nhà nước QUỐC HỘI CHÍNH PHỦ CẤP BỘ VÀ CÁC NGÀNH LIÊN QUAN CẤP TỈNH, TP (SỞ XD VÀ CÁC SỞ LIÊN QUAN) CẤP QUẬN, HUYỆN (PHÒNG QLĐT VÀ CÁC PHÒNG BAN LIÊN QUAN March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 13
 4. Bài 5. QUY CHẾ QUẢNLÝDỰ ÁN XÂY DỰNG (LUẬT XD VÀ NĐ 12/2009/NĐ-CP) 1. Nguyên tắccơ bản trong hoạt động XD ‰ Bảo đảmxâydựng công trình theo quy hoạch thiếtkế,bảo đảmmỹ quan công trình, bảovệ môi trường và cảnh quan chung, phù hợpvới điềukiệntự nhiên, đặc điểmvănhóa,xãhộicủa từng địaphương, kếthợppháttriểnkinhtế-xã hộivớiquốc phòng, an ninh ‰ Tuân thủ quy chuẩnxâydựng, tiêu chuẩnxây dựng March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 14
 5. ‰ Bảo đảmchấtlượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng con ngườivàtàisản, phòng chống cháy nổ,vệ sinh môi trường ‰ Bảo đảmxâydựng đồng bộ trong từng công trình, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật ‰ Bảo đảmtiếtkiệm, có hiệuquả,chống lãng phí, thấtthoátvàcáctiêucực khác trong xây dựng March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 15
 6. 2. Các giai đoạnthựchiệndự án đầutư: ‰ Giai đoạnchuẩnbịđầutư ‰ Giai đoạnthựchiện đầutư ‰ Giai đoạnnghiệm thu, bàn giao và đưacông trình vào sử dụng March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 16
 7. a. Giai đoạnchuẩnbịđầutư ‰ Nghiên cứusự cầnthiếtphải đầutư ‰ Khảosát,thămdòthị trường ‰ Xác định quy mô và hình thức đầutư ‰ Điềutra,khảosátvàchọn địa điểmxâydựng ‰ Lập báo cáo dự án đầutư ‰ Thẩm định dự án đầutư (thông tư 02/2007/TTư-BXD) March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 17
 8. b. Giai đoạnthựchiệndự án đầutư ‰ Xin giao đất hay thuê đất ‰ Xin giấyphépxâydựng ‰ Tiến hành công tác đềnbùgiảitỏa(nếucó) ‰ Khảosátvàthiếtkế xây dựng ‰ Thẩmtravàthẩm định hồ sơ thiếtkế -dự toán ‰ Đấuthầu(xâylắpvàtrangthiếtbị) ‰ Thi công xây lắp ‰ Nghiệmthutừng phần ‰ Vậnhànhthử March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 18
 9. c. Giai đoạn nghiệm thu bàn giao và đưacông trình vào sử dụng. ‰ Nghiệm thu và bàn giao công trình ‰ Vận hành công trình và hướng dẫnsử dụng ‰ Hoàn công và quyết toán công trình ‰ Bảohànhcôngtrình March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 19
 10. Bài 6. KHÁI NIỆM ĐẦUTƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦUTƯ Hoạt động đầutư trong xây dựng thường gồmhai hình thức: ™ Đầutư cơ bản là hoạt đông đầutưđểtạora các tài sảncốđịnh đưavàohoạtdộng trong các lĩnh vựckinhtế -xãhộinhằmthuđượclợiích dưới các hình thức khác nhau. ™ Đầutư xây dựng cơ bản là hoạt động đầutư thựchiệnbằng cách tiến hành xây dựng mới các tài sảncốđịnh. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 20
 11. Dự án: 9Đạt mục tiêu đề ra 9Khoảng thời Tập hợp gian xác định những Thực hiện theo một 9Sử dụng nguồn đề xuất, quy trình tài nguyên (kinh ý tưởng phí, nhân công và vật tư) giới hạn March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 21
 12. Dự án đầu tư: 9Tập hợp 9Tăng trưởng về những số lượng đề xuất, 9Cải tiến hay nâng ý tưởng Thực hiện theo một cao chất lượng sản 9Bỏ vốn quy trình phẩm, dịch vụ để tạo 9Khoảng thời gian mới, mở Xác định rộng, cải tạo đối tượng nhất định March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 22
 13. Bài 7. BÁO CÁO ĐẦUTƯ Nội dung chính củaBáocáođầutư: ‰ Sự cầnthiếtphải đầutư xây dựng công trình, các điềukiệnthuậnlợivàkhókhăn. ‰ Dự kiếnquymôđầutư:côngsuất, diệntíchxây dựng; các hạng mụccôngtrìnhbaogồmcác công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; dự kiếnvềđịa điểmxâydựng công trình và nhu cầusử dụng đất; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 23
 14. ‰ Phân tích lựachọnsơ bộ về công nghệ,kỹ thuật, các điềukiện cung cấpvậttư thiếtbị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ,hạ tầng kỹ thuật, các phương án giải phóng mặtbằng, tái định cư nếucó,cácảnh hưởng củadự án đối vớimôitrường, sinh thái, phòng chống cháy nổ, an ninh, quốc phòng; ‰ Hình thức đầutư,xácđịnh tổng mức đầutư, thờigianthựchiệndự án, phương án quy động vốn theo tiến độ,hiệuquả kinh tế -xãhộicủa dự án và phân kỳđầutư nếucó. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 24
 15. Bài 8. DỰ ÁN ĐẦUTƯ 1. Phần thuyếtminhdự án: ‰ Sự cầnthiết đầutư và mụctiêuđầutư, đánh giá nhu cầuthị trường, tiêu thụ sảnphẩm, kinh doanhhìnhthức đầutư XD; địa điểmxâydựng, nhu cầusử dụng đất; điềukiện cung cấpnguyên liệu, nhiên liệuvàcácyếutốđầu vào khác. ‰ Mô tả về quy mô và diệntíchxâydựng công trình, các hạng mụccôngtrìnhbaogồmcông trình chính, công trình phụ và các công trình khác;phântíchlựachọnphương án kỹ thuật, công nghệ và công suất. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 25
 16. ‰ Các giảiphápthựchiệnbaogồm: ƒ Phương án giải phóng mặtbằng ƒ Các phương án thiếtkế kiếntrúc ƒ Phương án khai thác dự án và sử dụng LĐ ƒ Tiến độ thựchiệnvàhìnhthứcQLDA ‰ Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng chống cháy, nổ ‰ Tổng mức đầutư,nguồnvốnvàkhả năng cấpvốntheo tiến độ,phương án hoàn trả vốn đốivớidự án có yêu cầuthuhồivốn; các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệuquả KT, hiệuquả XH March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 26
 17. 2. Phầnthiếtkế cơ sở: Thuyếtminhthiếtkế cơ sở: những cơ sở phân tích, phương án lựachọn, tính toán: ‰ Giảiphápkiếntrúc ‰ Giảiphápkếtcấu ‰ Giảiphápmôitrường ‰ Giảipháphạ tầng kỹ thuật Bảnvẽ thiếtkế cơ sở March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 27
 18. Bài 9. BÁO CÁO KINH TẾ -KỸ THUẬT ‰ Sự cầnthiết đầutư ;mụctiêuxâydựng công trình ‰ Địa điểmxâydựng, quy mô, công suất; cấp công trình ‰ Nguồnkinhphíxâydựng công trình; thờihạn xây dựng; hiệuquả công trình; phòng và chống cháy nổ ‰ Bảnvẽ thiếtkế thi công và dự toán công trình March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 28
 19. Bài 10. VỐN ĐẦUTƯ CỦADỰ ÁN 1. Tổng mứcvốn đầutư củadự án a. Khái niệm: ‰ Toàn bộ chi phí đầutư và xây dựng ‰ Chi phí giớihạntối đacủadự án đượcxácđịnh trong quyết định duyệtdự án b. Nội dung tổng mức đầutư ‰ Chi phí chuẩnbị thựchiệndự án đầutư ‰ Chi phí thựchiệndự án đầutư ‰ Chi phí nghiệmthuvàbàngiao ‰ Chi phí chuẩnbị sảnxuất ‰ Vốnlưu động ban đầu March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 29
 20. 2. Tổng dự toán công trình a. Khái niệm: ‰ Tổng chi phí cầnthiếtchoviệc đầutư xây dựng công trình ‰ Chi phí đượcxácđịnh trong quyết định duyệt thiếtkế -dự án b. Nội dung tổng dự toán ‰ Chi phí xây lắp ‰ Chi phí thiếtbị ‰ Chi phí khác ‰ Dự phòng phí March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 30
 21. CÁC CHI PHÍ CỦA TỔNG DỰ TOÁN 1. Chi phí xây lắp ‰ Chi phí xây dựng các hạng mục công trình ‰ CP lắp đặtthiếtbị ‰ CP san lấpmặtbằng ‰ CP xây dựng các công trình tạm ‰ CP tháo dỡ các công trình kiếntrúccũ 2 . Chi phí thiếtbị ‰ CP mua sắmthiếtbị ‰ CP vận chuyển, bảoquản đếncôngtrình ‰ Thuế và phí bảohiểmthiếtbị 3. Chi phí khác: Toàn bộ các chi phí liên quan đếnviệc thựchiệndự án 4. Dự phòng phí: CP dự phòng do yếutố trượtgiávàdo khốilượng phát sinh March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 31
 22. Bài 11. HÌNH THỨCQUẢNLÝDỰ ÁN 1. Thuê tổ chứctư vấnquảnlýdự án: khi chủ đầutư xây dựng công trình không đủ điềukiện năng lực 2. Trựctiếpquảnlýdự án: khi chủđầutư xây dựng công trình có đủ điềukiệnnăng lựcvề quảnlýdự án March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 32
 23. Bài 12. HÌNH THỨCLỰACHỌNNHÀTHẦU ‰ Đấuthầulàquátrìnhlựachọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầubênmờithầu ‰ Các hình thứclựachọn nhà thầu ƒ Đấuthầurộng rãi ƒ Đấuthầuhạnchế ƒ Chỉđịnh thầu ƒ Mua sắmtrựctiếp ƒ Chào hàng cạnh tranh áp dụng cho những gói thầu mua sắmhànghóacógiátrị dưới2tỷđồng ƒ Tự thựchiện ƒ Lựachọn nhà thầutrongtrường hợp đặcbiệt March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 33