Bài giảng Quản trị dự án - Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án - Trịnh Thùy Anh

Các câu hỏi
1. Mục tiêu?
2. Thời gian? Địa điểm? Tổ chức khi nào, tổ
chức ở đâu
3. Nguồn lực cần thiết?
4. Hoạt động?
5. Sản phẩm, dịch vụ hay giá trị đầu ra? 
pdf 37 trang hoanghoa 07/11/2022 8580
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản trị dự án - Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án - Trịnh Thùy Anh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_du_an_chuong_1_tong_quan_ve_quan_tri_du_a.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị dự án - Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án - Trịnh Thùy Anh

 1. Các hoạt động của dự án Các hoạt động sản xuất kinh doanh Nhiệm vụ không có tính lặp lại, liên Nhiệm vụ có tính lặp lại, liên tục tục mà có tính chất mới mẻ Tỷ lệ sử dụng nguồn lực cao Tỷ lệ sử dụng nguồn lực thấp Tập trung vào một loại hay một số Một khối lượng lớn hàng hoá dịch lượng nhất định hàng hoá hoặc vụ được sản xuất trong một thời dịch vụ (sản xuất đơn chiếc) kỳ (sản xuất hàng loạt) Thời gian tồn tại của dự án có giới Thời gian tồn tại của các công ty, tổ hạn chức là lâu dài Nhân sự mới cho mỗi dự án Tổ chức theo tổ nhóm là hình thức phổ biến Phân chia trách nhiệm thay đổi tuỳ Trách nhiệm rõ ràng và được điều thuộc vào tính chất của từng dự chỉnh qua thời gian án Môi trường làm việc thường xuyên Môi trường làm việc tương đối ổn thay đổi định 11
 2. % Dự án đặc biệt có hoàn kết thúc nhanh Chu kỳ của dự án thành Kết thúc nhanh của dự án % Tăng trưởng nhanh hoàn Kết thúc chậm thành Bắt đầu của chậm dự án Tăng trưởng nhanh Thời gian Bắt đầu chậm Dự án thông thường Thời gian Khởi đầu Thực hiện Kết thúc đầu tư đầu tư 12
 3. Phân bố thời gian cho các nỗ lực của dự án Nguồn lực chi tiêu Đỉnh mức nỗ lực Mức độ nỗ lực Thời gian Hình Lựa Lập kế hoạch, tiến độ, Đánh giá và thành chọn giám sát, kiểm soát kết thúc 13
 4. Các bên liên quan đến dự án Ngân hàng, định Đơn vị xây dựng chế tài chính, đối công trình, lắp đặt Tổ chức tác liên doanh trang thiết bị tài trợ vốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người Bộ Xây dựng được Nhà nước Bộ Tài chính ủy quyền Ngân hàng Nhà nước Đưa ra các yêu Chủ dự án Cung ứng nguyên cầu về thời gian, vật liệu, thiết bị, chất lượng, chi máy móc phí Khách Nhà cung hàng ứng Tư vấn Chuyên môn về khảo sát, thiết kế, lập dự toán, giám sát CT, nghiệm thu chất lượng CT 14
 5. Yêu cầu của một DA khả thi • Tính pháp lý • Tính khoa học • Tính thực tiễn (tính khả thi) • Tính hiệu quả • Tính giả định 15
 6. Để không lạc đường 16
 7. Lịch sử Quản trị dự án Lịch sử cổ đại: Kim tự tháp Ai Cập, đế chế Ba Tư  Bùng nổ tri thức nhân loại  Tăng trưởng nhu cầu hàng hóa/dịch vụ 1950: Lĩnh vực quân sự Mỹ: Manhattan, Apollo, Sao Bắc Cực  Thị trường cạnh tranh toàn cầu Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Nghề nghiệp bất thường Quản trị dự án Chuyên nghiệp 17
 8. Khái niệm quản trị dự án Kiến thức, kỹ năng, công cụ, kỹ thuật Hoạt động dự án Mục tiêu Là quá trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các công việc, nguồn lực 18
 9. Mục tiêu quản trị dự án Lợi nhuận Sự hài lòng của khách hàng Mục tiêu cấp 2 Mục đích Sản phẩm/ dịch vụ ban đầu Thời gian Hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật Mục tiêu cấp 1 Chi phí Chất lượng 19
 10. Các giai đoạn của quá trình quản trị dự án Khởi Hoạch xướng định Kiểm soát Thực hiện Kết thúc 20
 11. Các giai đoạn của quá trình quản trị dự án Khởi Nghiên cứu cơ hội Tìm kiếm đối tác Lựa chọn DA xướng đầu tư Hoạch Xác định công việc và Lập thành kế hoạch Xây dựng mục tiêu định nguồn lực cần thiết có tính hệ thống Thực Chi tiết hóa thời hạn Phân phối nguồn lực hiện thực hiện DA Kiểm Theo dõi, kiểm tra tiến Đưa ra giải pháp để Phân tích tình hình soát trình giải quyết vấn đề Kết Hoàn thành và bàn Đánh giá tổng kết Giải phóng nguồn lực thúc giao sản phẩm 21
 12. Quá trình quản trị dự án Lập kế hoạch Thiết lập mục tiêu Điều tra nguồn lực Xây dựng kế hoạch Giám sát Điều phối thực hiện Điều phối tiến độ thời gian Đo lường kết quả Phân phối nguồn lực So sánh với mục tiêu Phối hợp các nỗ lực Báo cáo Khuyến khích và động viên Giải quyết các vấn đề. cán bộ và nhân viên. 22
 13. Nội dung Quản trị dự án Tổng thể các chính sách, cơ chế, pháp luật, quy Nhà nước định . Dự án đầu tư Giai đoạn dự án Nhà quản trị dự án Lĩnh vực dự án 23
 14. Quản trị DA Nội dung • Quản lý vĩ mô – quản lý nhà nước – Biện pháp: Theo dõi, Định hướng, Chi phối – Công cụ: Chính sách, kế hoạch, quy hoạch • Quản trị vi mô – Quản trị thời gian, chi phí, rủi ro, nhân sự – Trong suốt các giai đoạn: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, vận hành kết quả dự án. – Gắn với 3 mục tiêu: Thời gian, chi phí, hoàn thiện (3 phương diện của dự án) 24
 15. Nội dung quản trị Lập kế hoạch Quản trị phạm Quản trị thời tổng quan vi gian Quản trị chất Quản trị nhân Quản trị chi phí lượng lực Quản trị thông Quản trị hoạt Quản trị rủi ro tin động cung ứng 25
 16. Lĩnh vực QTDA Kế hoạch tổng quan • Tổ chức dự án theo một trình tự logic • Chi tiết hóa các mục tiêu dự án thành những công việc cụ thể, hoạch định chương trình thực hiện • Đảm bảo các lĩnh vực quản trị khác nhau được kết hợp chính xác và đầy đủ 26
 17. Lĩnh vực QTDA Quản trị phạm vi • Xác định, giám sát thực hiện mục tiêu dự án • Xác định công việc nào thuộc về dự án, cần phải thực hiện • Xác định công việc nào ngoài phạm vi của dự án 27
 18. Lĩnh vực QTDA Quản trị thời gian • Lập kế hoạch, phân phối và giám sát tiến độ, đảm bảo thời gian hoàn thành DA – Mỗi công việc: • Độ dài • Bắt đầu • Kết thúc – Toàn bộ dự án: khi nào hoàn thành 28
 19. Lĩnh vực QTDA Quản trị chi phí • Dự toán kinh phí • Giám sát thực hiện chi phí theo tiến độ • Tổ chức, phân tích số liệu và báo cáo 29
 20. Lĩnh vực QTDA Quản trị chất lượng • Triển khai giám sát tiêu chuẩn chất lượng cho việc thực hiện dự án • Đảm bảo chất lượng sp theo yêu cầu của chủ đầu tư 30
 21. Lĩnh vực QTDA Quản trị nhân lực • Quản trị những con người thực hiện DA • Lãnh đạo, hướng dẫn, phối hợp nỗ lực của các thành viên hoàn thành mục tiêu dự án 31
 22. Lĩnh vực QTDA Quản trị thông tin • Đảm bảo dòng thông tin thông suốt: nhanh, chính xác • Các thành viên với nhau • Các cấp quản lý khác nhau 32
 23. Lĩnh vực QTDA Quản trị rủi ro • Xác định các yếu tố rủi ro • Lượng hóa mức độ rủi ro • Kế hoạch đối phó rủi ro • Quản trị từng loại rủi ro 33
 24. Lĩnh vực QTDA Quản trị hợp đồng và hoạt động mua bán • Lựa chọn, thương lượng, quản trị hợp đồng • Điều hành mua bán nguyên vật liệu, thiết bị • Giải quyết: – Cách thức – Tiến độ cung – Chất lượng cung – Số lượng 34
 25. Kế Quản Quản Quản Quản Quản Quản Quản Quản hoạch trị trị trị trị trị trị trị chi trị rủi tổng phạm thời chất nhân thông cung phí ro quan vi gian lượng lực tin ứng Xác Lập KH KH Xác Lập KH Lập KH KH QT Xác Lập kế định nguồn cung định chất nhân thông định hoạch phạm lực ứng CV lượng lực tin rủi ro vi Tính Lựa toán chọn Lập kế chi phí Đảm Phân Dự tính Thực hoạch bảo Tuyển phối CT QT thời hiện phạm chất dụng thông rủi ro gian vi lượng tin Lập dự QT hợp toán đồng QT Phát Phản Quản thay QT triển Báo QT tiến ứng QT tiến trị thay đổi chất nhóm, cáo độ QT chi đ/v rủi độ đổi phạm lượng xd đội tiến độ phí ro cung vi ngũ ứng 35
 26. Các vấn đề mấu chốt • Dự án là gì? • Quản trị dự án để làm gì? • Đặc điểm dự án ảnh hưởng đến quản trị dự án như thế nào? • Thế nào là dự án thành công? • Các nội dung quản trị dự án? 36