Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 6 - Nguyễn Đức Vinh

Nội dung
 Giá trị tiền theo thời gian
 Giá trị tương lai
 Giá trị hiện tại
 Dòng tiền đều
 Ứng dụng
 Dòng tiền đều mãi mãi
 Bảng kế hoạch lãi lỗ
 Bảng báo cáo ngân lưu 
pdf 12 trang hoanghoa 07/11/2022 5000
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 6 - Nguyễn Đức Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thiet_lap_va_tham_dinh_du_an_dau_tu_buoi_6_nguyen.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 6 - Nguyễn Đức Vinh

  1. 12/8/2015 Bảng báo cáo lãi lỗ Năm Cách tính 0 Doanh thu Sản lượng x giá bán () ∑chi phí Cộng tất cả các khoản phí () khấu hao Khấu hao trong kỳ EBIT Doanhthu∑chi phíkhấuhao () lãi vay Lãi vay EBT EBIT – lãi vay Thuế EBT * 25% NI EBT – Thuế BẢNG NGÂN LƯU DỰ ÁN ĐẦU TƯ (PP TRỰC TIẾP) Năm Cách tính 0 CF in Doanh thu Sản lượng * giá bán Thanhlý Giá trịcònlạicuốidựán DeltaAR Tham chiếu bảng vốn lưu động Delta CB Tham chiếu bảng vốn lưu động CF out Đầu tư Kế hoạch đầu tư ∑Chi phí Cộng tất cả các khoản chi phí Delta AP Tham chiếu bảng vốn lưu động Thuế Tham chiếu bảng báo cáo lãi lỗ NCF (dự án) CF in – CF out 11
  2. 12/8/2015 BẢNG NGÂN LƯU DỰ ÁN ĐẦU TƯ (PP GIÁN TIẾP) Năm Cách tính 0 NI Lấy từ bảng báo cáo lãi lỗ (+) Thanh lý Lấy từ bảng khấu hao (+) deltaAR Lấy từ bảng vốn lưu động (+) delta CB Lấy từ bảng vốn lưu động () delta AP Lấy từ bảng vốn lưu động () Đầu tư Từ bảng kế hoạch đầu tư (+) Khấu hao Lấy từ bảng khấu hao (+) Lãi vay Lấy từ bảng vay và trả nợ NCF (dự án) Trân trọng cảm ơn! 12