Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 1 - Nguyễn Đức Vinh

Nội dung
 Các khái niệm thẩm định dự án đầu tư
 Mục tiêu của thẩm định dự án
 Ý tưởng chính của thẩm định tài chính

Đầu tư
 Sử dụng vốn nhằm mục đích sinh lợi
 Được thực hiện trong một thời gian dài
 Mọi hoạt động đều liên quan đến “vốn” 
pdf 12 trang hoanghoa 07/11/2022 3620
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 1 - Nguyễn Đức Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thiet_lap_va_tham_dinh_du_an_dau_tu_buoi_1_tong_qu.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 1 - Nguyễn Đức Vinh

  1. 12/8/2015 Ví dụ Ý tưởng chính Ý tưởng chính 11
  2. 12/8/2015 Ý tưởng chính  Dự án kéo dài nhiều năm  Các nguồn thu/chi trải dài  Cộng/trừ trực tiếp là không hợp lý Đưa dòng tiền Phương pháp về cùng một chiết khấu dòng mốc thời gian tiền hay chiết để so sánh khấu ngân lưu Ví dụ • Dự án đầu tư năm 0 3000 triệu • Thu lợi ròng năm 1 1000 triệu • Thu lợi ròng năm 2 1500 triệu • Thu lợi ròng năm 3 2000 triệu • Dự án tốt hay xấu với chi phí vốn 15% • Dự án tốt hay xấu với chi phí vốn 25% Trân trọng cảm ơn! 12