Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư - Chương 7: Đánh giá hiệu quả của danh mục đầu tư cổ phiếu - Phạm Hoàng Thạch

Mục tiêu học tập chương 7
1. Các phương pháp đo lường hiệu quả 1 DMĐT
 Đo lường TSSL thực của DMĐT theo thời gian
 Đánh giá kết quả hoạt động của DMĐT theo phương pháp
của Sharp
 Đánh giá kết quả hoạt động của DMĐT theo phương pháp
của Treynor
 Đánh giá kết quả hoạt động của DMĐT theo phương pháp
của Jensen
2. Các chiến lược quản lý DMĐT 
pdf 7 trang hoanghoa 09/11/2022 1940
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư - Chương 7: Đánh giá hiệu quả của danh mục đầu tư cổ phiếu - Phạm Hoàng Thạch", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_danh_muc_dau_tu_chuong_7_danh_gia_hieu_qua.pdf