Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 8 - Nguyễn Đức Vinh

Nội dung
 Suất sinh lợi nội bộ
 Thời gian hoàn vốn PP
 Hệ số đảm bảo trả nợ
Suất sinh lợi nội bộ
Quy tắc quyết định 1:
“Không chấp nhận dự án trừ phi IRR của nó lớn
hơn chi phí cơ hội của vốn”.
– Chi phí cơ hội của vốn tùy theo quan điểm
khác nhau:
• TIPV: WACC (cost of capital)
• EPV: Re (cost of equity)
pdf 12 trang hoanghoa 07/11/2022 6720
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 8 - Nguyễn Đức Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thiet_lap_va_tham_dinh_du_an_dau_tu_buoi_8_nguyen.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 8 - Nguyễn Đức Vinh

  1. 12/8/2015 Hệ số đảm bảo trả nợ DSCR  Nếu hệ số đảm bảo trả nợ một năm cụ thể 1 thì như thế nào ?  Giải pháp cho trường hợp này ? Hệ số đảm bảo trả nợ DSCR Ví dụ:  Dự án vay 2 tỷ để đầu tư, khoản vay sẽ trả GỐC đều trong 4 năm với lãi suất 10%/năm. Ngân lưu ròng dự án như sau Năm 0 1 2 3 4 NCF 3000 700 1000 1300 1600 Hệ số đảm bảo trả nợ DSCR ĐIỀU CHỈNH LỊCH VAY VÀ TRẢ NỢ NHƯ THẾ NÀO? 11
  2. 12/8/2015 Hệ số đảm bảo trả nợ DSCR Ví dụ:  Dự án vay ngân hàng 3 tỷ để đầu tư, trả GỐC + LÃI đều trong 3 năm với lãi suất 10%/năm. Ngân lưu ròng dự án như sau Năm 0 1 2 3 4 NCF 4000 900 1400 1900 5400 Thực hành thiết lập & thẩm định DADT Trân trọng cảm ơn! 12