Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 2 - Nguyễn Đức Vinh

Nội dung
 Chu trình của một dự án đầu tư
 Các phân tích trong thẩm định dự án
 Nội dung của thẩm định dự án đầu tư
Chu trình dự án
 Ý tưởng dự án
 Nghiên cứu tiền khả thi
 Nghiên cứu khả thi
 Xây dựng cơ bản
 Đưa dự án vào hoạt động
 Kiểm kê đánh giá dự án
 Thanh lý dự án
pdf 16 trang hoanghoa 07/11/2022 4100
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 2 - Nguyễn Đức Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thiet_lap_va_tham_dinh_du_an_dau_tu_buoi_2_nguyen.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 2 - Nguyễn Đức Vinh

  1. 12/8/2015 Nội dung • Phân tích về tính pháp lý • Phân tích về mội trường • Phân tích về tài chính • Phân tích rủi ro dự án • Phân tích về kinh tế • Phân tích về xã hội Phân tích về tài chính • Tổng hợp số liệu từ ba phân tích ? • Thiết lập báo cáo ngân lưu ? • Dự án có đáng giá để đầu tư ? Phân tích rủi ro dự án • Các biến nào có khả năng thay đổi ? • Tác động đến kết quả dự án như thế nào ? • Các biện pháp hạn chế/ tăng cường ? • Các kịch bản kết hợp nhiều biến ? • Xác suất thành công của dự án là bao nhiêu ? • Ra quyết định trong điều kiện rủi ro ? 11
  2. 12/8/2015 Phân tích về kinh tế • Đánh giá dưới góc độ toàn nền kinh tế • Ngân lưu ra là các nguồn lực mất đi • Ngân lưu vào là các lợi ích nhận được • Có quan tâm đến ngoại tác tác động Phân tích về kinh tế Phân tích về xã hội • Ai được lợi từ dự án ? • Ai chịu thiệt do dự án ? • Các biện pháp điều chỉnh ? 12
  3. 12/8/2015 Phân tích về xã hội Ví dụ 13
  4. 12/8/2015 Ví dụ Ví dụ Ví dụ 14
  5. 12/8/2015 Ví dụ Ví dụ Ví dụ 15
  6. 12/8/2015 Ví dụ Giới hạn môn học • Phân tích về tính pháp lý • Phân tích về mội trường • Phân tích về tài chính • Phân tích rủi ro dự án • Phân tích về kinh tế • Phân tích về xã hội Trân trọng cảm ơn! 16