Bài giảng Kiểm soát rủi ro

CÁC BIỆN PHÁP

KIỂM SOÁT CHUNG TA 

1. Tránh, từ bỏ 

2. Ngăn ngừa

- Yếu tố mạo hiểm - Môi trường

- Tương tác 

3. Giảm thiểu

- Tương tác - Kết quả

- Hậu quả 

4. Chuyển giao 

5. Quản trị thông tin

CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ

• Quản lý kiện tụng 

• Bản nợ 

• Tận thu 

• Kế hoạch quản lý khủng hoảng 

• Phân cách 

• Dự phòng

pdf 23 trang hoanghoa 10/11/2022 720
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kiểm soát rủi ro", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_kiem_soat_rui_ro.pdf