Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 7 - Nguyễn Đức Vinh

Nội dung
 Suất chiết khấu dự án
 Giá trị hiện tại ròng
 Tỷ số lợi ích chi phí
Suất chiết khấu dự án
 Chi phí cơ hội của vốn
 Tiền có giá trị theo thời gian
Hai phương pháp quy đổi giá trị
 Phương pháp tích lũy
 Phương pháp chiết khấu
pdf 12 trang hoanghoa 07/11/2022 3620
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 7 - Nguyễn Đức Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thiet_lap_va_tham_dinh_du_an_dau_tu_buoi_7_nguyen.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 7 - Nguyễn Đức Vinh

  1. 12/8/2015 Tỷ số lợi ích chi phí • Quy tắc quyết định 2: “Khi so sánh giữa hai hay nhiều dự án loại trừ lẫn nhau, thì ta phải chọn dự án có BCR cao hơn hoặc cao nhất”. Tỷ số lợi ích chi phí • Ưu điểm: – Được sử dụng phổ biến – Dễ hiểu • Hạn chế: – BCR nhạy cảm với việc định nghĩa chi phí – Xếp hạng sai lệch (quy mô khác nhau) Tỷ số lợi ích chi phí Dự án A Dự án B NPV của ngân lưu vào 2000 2000 NPV củangânlưuraban đầu 1200 100 NPV của ngân lưu ra định kỳ 500 1800 NPV của dự án 300 100 BCR 1 1.25 2 BCR 2 1.18 1.05 11
  2. 12/8/2015 Tỷ số lợi ích chi phí NPV của NPV của NPV của BCR CFout CFin dự án Dự án X 1000 1300 300 1.3 DựánY 8000 9400 1400 1.18 Dự án Z 1500 2100 600 1.4 Tỷ số lợi ích chi phí QUAN HỆ CỦA BCR NPV Trân trọng cảm ơn! 12