Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 4 - Nguyễn Đức Vinh

Nội dung
 Xử lý khấu hao
 Xử lý vốn lưu động
 Xử lý chi phí chìm
 Xử lý chi phí lịch sử
 Xử lý chi phí đất đai
pdf 12 trang hoanghoa 07/11/2022 3620
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 4 - Nguyễn Đức Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_thiet_lap_va_tham_dinh_du_an_dau_tu_buoi_4_nguyen.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 4 - Nguyễn Đức Vinh

 1. 12/8/2015 Xử lý vốn lưu động Ví dụ: • Dự án có nhu cầu vốn lưu động như sau Năm 1 2 3 4 VLĐ 50 30 30 • Lập bảng thay đổi vốn lưu động? Xử lý vốn lưu động Ví dụ: • Dự án cần vốn lưu động năm 1 là 500 triệu, thu hồi vốn lưu động ở năm thứ 4. • Lập bảng thay đổi vốn lưu động? Xử lý chi phí chìm Không được tính vào ngân lưu Ví dụ: Chi phí thăm dò Chi phí nghiên cứu Chi phí quản lý 11
 2. 12/8/2015 Xử lý chi phí lịch sử Không tính giá lịch sử Sử dụng giá thị trường Hoặc giá trị còn lại Xử lý chi phí đất đai Dự án đầu tư đất sinh lời Được dự báo giá đất trong tương lai Dự án đất là công cụ hỗ trợ Không được dự báo giá đất tương lai Chi phí đất Là chi phí đầu tư (nếu mua hoặc thuê trả một lần) Là chi phí hoạt động (thuê trả hằng năm / tháng) Trân trọng cảm ơn! 12