Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 5 - Nguyễn Đức Vinh

Nội dung
 Thông tin cho khoản vay
 Tác dụng của khoản vay
 Hai quan điểm đầu tư
 Kế hoạch vay và trả nợ
 Không có ân hạn nợ
 Có ân hạn nợ
 Giải ngân nhiều năm 
pdf 10 trang hoanghoa 07/11/2022 3360
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 5 - Nguyễn Đức Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thiet_lap_va_tham_dinh_du_an_dau_tu_buoi_5_nguyen.pdf