Bài giảng Quản trị dự án - Chương 9: Kết thức dự án - Trịnh Thùy Anh

Kết thúc hoàn toàn
• Dự án đã thành công
• Dự án bị loại bỏ
• Dự án bị chấm dứt tức thời
Kết thúc dự án bằng cách bổ
sung, sáp nhập
• Trong trường hợp dự án mang tính nội
bộ tức nhằm phục vụ cho tổ chức mẹ
Kết thúc dự án bằng cách bỏ rơi
• Cắt giảm ngân sách từ từ
• Duy trì ngân sách nhỏ đủ để tồn tại dự án
nhưng không hoạt động
• Che đậy sự thất bại 
pdf 28 trang hoanghoa 07/11/2022 5580
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản trị dự án - Chương 9: Kết thức dự án - Trịnh Thùy Anh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_du_an_chuong_9_ket_thuc_du_an_trinh_thuy.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị dự án - Chương 9: Kết thức dự án - Trịnh Thùy Anh

 1. Tổ chức kết thúc dự án • Mô hình hỗ trợ quá trình ra quyết định: – Căn cứ vào các mức thể hiện thành công/thất bại của dự án rồi so sánh với mức chuẩn – Căn cứ vào các mục tiêu đặt ra ban đầu cho dự án xem có đạt được hay không?
 2. Các nhiệm vụ chính để kết thúc DA • Kiểm soát và đảm bảo các công việc của DA đã được hoàn tất toàn bộ • Thông báo cho khách hàng về việc DA đã kết thúc và các kết quả đạt được, cần phải có phản hồi của KH • Hoàn tất hồ sơ: quyết toán, bản đánh giá, báo cáo tổng kết, tài liệu, sổ sách • Giải quyết các vấn đề DA về mặt luật pháp • Thanh quyết toán, kiểm toán • Bố trí lại nhân sự, NVL và bất cứ nguồn lực nào tới nơi cần thiết • Xác định rõ yêu cầu hỗ trợ sản phẩm, đề xuất thực hiện và chỉ định người chịu trách nhiệm
 3. bản liệt kê các công việc cần thiết để kết thúc dự án. A Sắp xếp cán bộ dự án (PO) và nhóm thực hiện dự án (PT) 1 Chỉ đạo buổi họp kết thúc dự án 2 Giải phóng cán bộ dự án và nhóm thực hiện dự án, lên kế hoạch phân công lại nhiệm vụ 3 Tiến hành những hoạt động về nhân sự cần thiết 4 Chuẩn bị bản đánh giá hoạt động cá nhân cho từng cán bộ dự án và thành viên của nhóm thực hiện dự án
 4. B Hướng dẫn và thủ tục phát hành hướng dẫn cho: 1 Kết thúc hợp đồng với cán bộ dự án và nhóm thực hiện dự án 2 Hoàn tất các lệnh đặt hàng và hợp đồng 3 Kết thúc thủ tục báo cáo 4 Chuẩn bị báo cáo cuối cùng 5 Hoàn thiện và sắp xếp theo thứ tự các hồ sơ dự án
 5. C Tài chính 1 Hoàn tất các tài liệu và hồ sơ tài chính 2 Chi phí kiểm toán quyết toán và các chi phí 3 Chuẩn bị báo cáo quyết toán tài chính dự án 4 Thu thập các giấy báo thu
 6. D Xác định dự án 1 Dẫn chứng phạm vi hoạt động của dự án đã được phê duyệt 2 Chuẩn bị cho việc phân chia cấu trúc của dự án và lưu vào hồ sơ dự án E Kế hoạch, Ngân sách và Trình tự thực hiện 1 Dẫn chứng ngày bàn giao thực tế của tất cả các hạng mục theo hợp đồng 2 Dẫn chứng ngày hoàn thành thực tế tất cả các nghĩa vụ hợp đồng khác 3 Chuẩn bị báo cáo quyết toán và báo cáo tình hình công việc
 7. F Kiểm soát và lệnh thực hiện công việc 1 Hoàn thành tất cả lệnh đặt hàng và hợp đồng G Đánh giá và kiểm soát dự án 1 Đảm bảo hoàn thành mọi công việc 2 Chuẩn bị báo cáo đánh giá cuối cùng 3 Tổ chức buổi họp tổng kết 4 Quyết toán tài chính, nhân lực, và các thủ tục báo cáo tiến độ
 8. H Báo cáo cho ban quản lý và khách hàng 1 Nộp báo cáo quyết toán đến khách hàng 2 Nộp báo cáo quyết toán đến ban quản lý i Quản lý hợp đồng và hoạt động tiếp thị 1 Tập hợp các tài liệu về hợp đồng với bản sửa đổi, quyền miễn trừ và các tài liệu liên quan. 2 Xác nhận và dẫn chứng về việc tuân thủ theo đúng các điều khoản hợp đồng 3 Tập hợp chứng từ về vận đơn và các tài liệu chấp nhận hàng của khách hàng
 9. 4 Chính thức thông báo cho khách hàng về kết thúc hợp đồng 5 Bắt đầu và theo đuổi các vụ kiện cáo với khách hàng 6 Chuẩn bị và thực hiện biện hộ cho các vụ kiện cáo của khách hàng 7 Bắt đầu các công bố chính thức rộng rãi về việc hoàn thành hợp đồng 8 Chuẩn bị báo cáo quyết toán về tình trạng hợp đồng
 10. J Mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới 1 Lưu trữ tài liệu về những khả năng gia hạn dự án hoặc hợp đồng, hoặc các lĩnh vực kinh doanh khác có liên quan 2 Đạt được cam kết gia hạn, mở rộng K Kiểm soát hồ sơ của dự án 1 Hoàn thiện hệ thống dữ liệu của dự án và chuyển cho người quản lý 2 Huỷ các tài liệu của dự án theo như yêu cầu của quy trình đã đặt ra
 11. L Mua sắm và giao thầu Với mỗi hợp đồng mua sắm và giao thầu cần phải: 1 Có giấy tờ chứng nhận việc tuân thủ hợp đồng và hoàn thành 2 Thẩm tra lại việc quyết toán và thủ tục kế toán hợp lệ theo quy định của dự án 3 Thông báo cho bên bán/nhà thầu phụ về việc hoàn thành
 12. M Tài liệu kỹ thuật 1 Thu thập và lưu trữ tất cả các tài liệu kỹ thuật 2 Chuẩn bị báo cáo kỹ thuật cuối cùng N Các hoạt động tại hiện trường dự án 1 Kết thúc các hoạt động tại hiện trường dự án 2 Thanh lý thiết bị và nguyên vật liệu
 13. M Tài liệu kỹ thuật 1 Thu thập và lưu trữ tất cả các tài liệu kỹ thuật 2 Chuẩn bị báo cáo kỹ thuật cuối cùng N Các hoạt động tại hiện trường dự án 1 Kết thúc các hoạt động tại hiện trường dự án 2 Thanh lý thiết bị và nguyên vật liệu
 14. Lưu giữ những kỷ niệm về bạn . .
 15. Báo cáo tổng kết • Khái niệm: – Là nhật ký ghi lại dữ liệu về quá trình thực hiện dự án • Mục đích: – Cải thiện những dự án trong tương lai
 16. Các nội dung báo cáo dự án • Thực hiện dự án • Kỹ thuật, công nghệ • Hoạt động hành chính • Cấu trúc trong tổ chức • Dự án và nhóm nhân viên hành chính • Kỹ năng quản trị dự án
 17. Các vấn đề mấu chốt • Tại sao phải kết thúc dự án? Dự án thành công hay thất bại thì phải kết thúc? • Việc kết thúc dự án được thực hiện như thế nào?