Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 10: Quản lý trong giai đoạn kết thúc dự án - Đặng Xuân Trường

NỘI DUNG
I. Tổng quan về dự án xây dựng
II. Tổ chức dự án
III. Hoạch định và thiết kế
IV. Lựa chọn nhà thầu
V. Các kĩ thuật QLDAXD trong giai đoạn TC
VI.Quản lý trong giai đoạn kết thúc dự án 
CHIA SẺ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
KẾT THÚC DỰ ÁN
• CÁC DỮ LIỆU KINH NGHIỆM
▫ Phân loại và lưu trữ điện tử
• CÁC Ý KIẾN VỀ CẢI TIẾN
▫ Quá trình quản lý
▫ Các forms
▫ Tiêu chuẩn 
pdf 13 trang hoanghoa 10/11/2022 860
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 10: Quản lý trong giai đoạn kết thúc dự án - Đặng Xuân Trường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_xay_dung_chuong_10_quan_ly_trong_gia.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 10: Quản lý trong giai đoạn kết thúc dự án - Đặng Xuân Trường

  1. KẾT THÚC DỰ ÁN CHIA SẺ BÀI HỌC KINH NGHIỆM • CÁC DỮ LIỆU KINH NGHIỆM ▫ Phân loại và lưu trữ điện tử • CÁC Ý KIẾN VỀ CẢI TIẾN ▫ Quá trình quản lý ▫ Các forms ▫ Tiêu chuẩn
  2. Roadmap to Project Management Success Statement Work Responsibility Network Gantt Resource Budget of Work Breakdown Matrix Plan Form Purpose Structure Project Project Background R A A Project Deliverables S Team S R TIME PLAN BOOK TE M O E N E T Perform T IN C G Tasks E J S Conduct O R Close-Out P Meeting LEADERSHIP L C E S Track L S COMMUNICATION S T Progress O O R T N O S S P N E E LE R E -O AR M U NED E T PL Share Evaluate IM Update Resolve Manage Lessons Success Plan Issues Change Learned 12
  3. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢM ƠN! 13