Bài giảng Quản lý xây dựng - Chương 5: Cơ sở lý luận về kinh tế trong xây dựng - Đặng Xuân Trường

Khái niệm về công tác thiết kế
‰ Công tác thiết kế thuộc về giai đoạn thực hiện dự án ban
đầu của công trình cần xây dựng, bao gồm một số công
việc chủ yếu như:
™ Lập và duyệt các phương án thiết kế công trình.
™ Tổ chức quản lý công tác thiết kế.v.v.. 
Quá trình thiết kế bao gồm:
™ Giai đoạn tiền thiết kế (lập dự án
đầu tư, thiết kế tiền khả thi và thiết
kế khả thi);
™ Giai đoạn thiết kế chính thức ;
™ Giai đoạn sau thiết kế (giám sát
tác giả, theo dõi thực hiện xây dựng
trên thực địa để điều chỉnh và bổ
sung thiết kế). 
pdf 23 trang hoanghoa 10/11/2022 800
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý xây dựng - Chương 5: Cơ sở lý luận về kinh tế trong xây dựng - Đặng Xuân Trường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_xay_dung_chuong_5_co_so_ly_luan_ve_kinh_te.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý xây dựng - Chương 5: Cơ sở lý luận về kinh tế trong xây dựng - Đặng Xuân Trường

 1. 1. Phần thuyếtminh ™ Căncứđểlậpthiếtkế sơ bộ ™ Các nội dung chủ yếucủabáocáonghiên cứukhả thi; ™ Yêu cầuvề quy hoạch, kiến trúc, công nghệ; ™ Điềukiệntự nhiên và kỹ thuật: địa hình, địa chất công trình, khí tượng, thuỷ văn, động đấttạikhuvựcxâydựng, tác động củamôi trường, hiệntrạng chấtlượng công trình, công trình kỹ thuậthạ tầng March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 226
 2. a. Thuyếtminhthiếtkế công nghệ ™Phương án công nghệ, dây chuyềncông nghệ, các thông số kỹ thuậtvàcácchỉ tiêu kinh tế kỹ thuậtchủ yếu; ™Phương án bảovệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành b. Thuyếtminhthiếtkế xây dựng ™Phương án kiến trúc phù hợp quy hoạch, công nghệ,yêucầusử dụng và cảnh quan môi trường ; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 227
 3. ™Phương án xây dựng: gia cố nền, móng, kết cấuchịulực chính, cơđiện, công trình kỹ thuậthạ tầng ; ™Khốilượng sơ bộ các công tác xây lắp, vậttư vậtliệu, máy móc thiếtbị chủ yếucủa công trình. c. Phân tích kinh tế -kỹ thuật ™Các căn cứ xác định tổng mức đầu tư; ™So sánh, lựa chọn phương án công nghệ và xây dựng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 228
 4. 2. Phầnbảnvẽ ™ Mặtbằng hiệntrạng và vị trí công trình trên bản đồ; ™ Bố trí tổng mặtbằng (nêu rõ diện tích chiếm đất, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chỉ giớixâydựng ); ™ Phương án kiến trúc: mặtbằng, các mặt đứng và các mặtcắtchínhcủa công trình; phốicảnh công trình; mô hình (nếucầnthiết); ™ Phương án xây dựng: gia cố nền, móng, kếtcấuchịu lực chính, cơđiện, công trình kỹ thuậthạ tầng ; ™ Phương án bố trí dây chuyền công nghệ; ™ Phương án bảovêmôitrường, phòng chống cháy, nổ, an toàn vận hành March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 229
 5. II. Nội dung hồ sơ thiếtkế kỹ thuật–tổng dự toán ‰ Thiếtkế kỹ thuật(thiếtkế triển khai) là các tài liệuthể hiện trên thuyếtminhvàbảnvẽđược phát triểntrêncơ sở thiếtkế sơ bộđượcduyệt cùng báo cáo nghiên cứukhả thi. ‰ Hồ sơ thiếtkế kỹ thuậtphải đảmbảo đủ điều kiệnlậptổng dự toán, hồ sơ mờithầuvàtriển khai lậpbảnvẽ thi công March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 230
 6. 1Phần thuyếtminh(chitiếthơnthiếtkế sơ bộ) a) Tổng quát b) Điềukiệntự nhiên và xã hội c) Thuyếtminhthiếtkế công nghệ (lựachọn dây chuyền công nghệ;tínhtoánlựachọnthiếtbị cho dây chuyền công nghệđó; chấtlượng công trình, công nghệ thi công khai thác, sử dụng công trình; tổ chứcsảnxuất, dào tạocánbộ và công nhân vận hành). d) Thuyếtminhthiếtkế xây dựng (giảiquyếttổng mặt bằng công trình, diện tích chiếm đất, diện tích sử dụng của công trình : cấp điện, cấpnước, thoát nướcmặt, thoát nướcthải) March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 231
 7. 2. Phầnbảnvẽ (chi tiếthơnbảnvẽ sơ bộ) ‰ Bảnvẽ hiệntrạng công trình xây dựng ‰ Bảnvẽ tổng mặtbằng công trình : bố trí các chi tiết hạng mục công trình. ‰ Bảnvẽ chuẩnbị kỹ thuật cho công tác xây dựng : san nền, điệnnước ‰ Bảnvẽ dây chuyền công nghệ :vị trí các thiếtbị chính. ‰ Bảnvẽ kiếntrúc:mặtbằng, mặt đứng, mặtcắtcác hạng mục công trình. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 232
 8. ‰ Bảnvẽ bố trí trang thiếtbị và các công trình phụ ‰ Bảnvẽ kếtcấu ‰ Bảnvẽ trang trí nộithất ‰ Bảnvẽ cấp điện cho chiếu sáng hoặcchosảnxuất ‰ Bảnvẽ cấp và thóat nước ‰ Bảnvẽ trang trí và trồng cây xanh ‰ Mô hình thu nhỏ của công trình. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 233
 9. Bài 4. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG HỒ SƠ THIẾTKẾ Để đảmbảotínhcóthể so sánh đượccủa các phương án cần tuân theo những nguyên tắc sau: ‰ Các chỉ tiêu đưarasosánhcầncóđủ cơ sở khoa học và dựatrênmộtphương pháp thống nhất. ‰ Khi so sánh phải chú ý nhân tố thời gian, nghĩalàphải quy dẫn các chi phí bỏ ra các thời điểm khác nhau về cùng mộtthời điểm tính toán. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 234
 10. 1. Đốivới công trình công nghiệp a) Các chỉ tiêu về vốn đầutư Tổng vốn đầutưVVVV=XL+ M+ K Suấtvốn đầutư v= V/ Q Trong đó: V - tổng vốn đầu tư; VXL -vốn đầu tư xây lắp; VM -vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị; VK - Chi phí cơ bản khác v - suất vốn đầu tư; Q - số lượng sản phẩm sản xuất ra. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 235
 11. Cơ cấuvốn đầutư KVV(= /XL ) * 100 KVV(= /M ) * 100 KVV(= /K ) * 100 Các hệ số khác KGFFFDXD= /;;; SX SD XD XD 1March 27, 201 ruong, Ph.D. CandidateXuan TDang 236
 12. Trong đó: ™ GXD –giátrị dự toán của toàn bộ công trình; ™ FSX -phầndiện tích dành cho sảnxuất = Dt dành cho máy móc + diện tích dành cho công nhân thao tác (kể cả hành lang dành cho giao thông ngang và cầu thang dành cho giao thông đứng) ™ FSD -diệntíchdànhchosử dụng = Dt dành cho sản xuất + Dt dành cho kho + Dt văn phòng; ™ FXD - đượcgiớihạnbởicácmặt ngoài củatường bao che ở tầng trệtkể cả bậcthềmvàlối đi ra vào. ™ DXD -khốitíchxâydựng–tổng DT xây dựng x chiều cao tương ứng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 237
 13. b) Các chỉ tiêu về mặtbằng và hình khối. Chỉ tiêu này cho ta tỷ trọng củaphầndiện tích dành cho xây dựng trên tổng diện tích dành cho xây dựng KXD=FXD/F chiếm đất Trong đó: ™ FXD -diện tích xây dựng được tính theo mép ngoài củatường ngoài (hay mép ngoài của móng tường ngoài nếu ở tầng l) bao gồmdiện tích sử dụng (kể cả diện tích cầu thang và hành lang chung cho toàn nhà) và diện tích kếtcấu; ™ F chiếm đất -diện tích đất được phép xây dựng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 238