Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Lựa chọn nhà thầu - Đặng Xuân Trường

LỰA CHỌN NHÀ THẦU
1. Các văn bản liên quan
2. Đấu thầu trong xây dựng
3. Các hình thức lựa chọn nhà thầu
4. Các phương thức lựa chọn nhà thầu
5. Quản lý quá trình đấu thầu
6. Tóm lược 
Phần này sẽ xem xét 3 hình thức cơ bản:
• Đấu thầu rộng rãi - Competitive Bidding
• Đấu thầu hạn chế - Competitive Negotiation
• Chỉ định thầu - Direct Negotiation 
pdf 48 trang hoanghoa 10/11/2022 800
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Lựa chọn nhà thầu - Đặng Xuân Trường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_xay_dung_chuong_4_lua_chon_nha_thau.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Lựa chọn nhà thầu - Đặng Xuân Trường

 1. PART 1 – SELECTION METHODS 3 HÌNH THỨC ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ THẦU “Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà Competitive thầu trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu Bidding tham dự” “Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ Or Competitive Negotiations thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.” Direct “Chỉ định thầu là hình thức chọn trực Or Negotiation tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo hợp đồng” 11
 2. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG IV. LỰA CHỌN NHÀ THẦU 1. Các văn bản liên quan 2. Đấu thầu trong xây dựng 3. Các hình thức lựa chọn nhà thầu 4. Các phương thức lựa chọn nhà thầu 5. Quản lý quá trình đấu thầu 6. Tóm lược Hoạch Tổ chức Tổ chức Lựa chọn Kết thúc định và và chuẩn Thi công dự án nhà thầu dự án thiết kế bị TC 12
 3. PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU “ The Contracting Authority needs to determine early on the objective methods it will use to select the best bidder” HÌNH THỨC LỰA CHỌN Tiêu chuẩn đánh giá: • Đánh giá về năng lực PHƯƠNG THỨC • Đánh giá về tài chính LỰA CHỌN • Mối quan hệ giữa năng lực và tài chính Phương thức đánh giá: QUẢN LÝ ĐẤU• MTHộtẦgiaiU đoạn, một túi hồ sơ • Một giai đoạn, hai túi hồ sơ • Hai giai đoạn, một túi hồ sơ • Hai giai đoạn, hai túi hồ sơ 13
 4. PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT GIAI ĐOẠN – MỘT TÚI HỒ SƠ MỜI THẦU CHỌN THẦU 14
 5. PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT GIAI ĐOẠN – HAI TÚI HỒ SƠ MỜI THẦU CHỌN THẦU CHỌN DS THEO TÀI NGẮN THEO KĨ CHÍNH THUẬT 15
 6. PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU HAI GIAI ĐOẠN – MỘT TÚI HỒ SƠ MỜI THẦU MỜI THẦU GĐ 1 GĐ 2 CHỌN THẦU 16
 7. PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU HAI GIAI ĐOẠN – HAI TÚI HỒ SƠ MỞ ĐỀ XUẤT KĨ THUẬT MỜI THẦU GĐ 1 CHỌN DS NGẮN NHÀ THẦU & HIỆU CHỈNH HS MỜI THẦU CHỌN THẦU MỜI THẦU GD 2 17
 8. PART 1 – SELECTION CRITERIA “ This is one of the most commonly used selection systems . ” Financial Pre- Technical Evaluation Qualification Evaluation Các nhà thầu nộp hồ sơ về kinh nghiệm và năng lực tài chính Đại diện CĐT sẽ đánh giá về những tiêu chí này Short list khoảng từ 3-6 nhà thầu đạt tiêu chuẩn được lựa chọn Chỉ các nhà thầu thuộc short-list mới có thể nôp hồ sơ dự thầu Các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu 18
 9. PART 1 – SELECTION CRITERIA “ This is one of the most commonly used selection systems . ” Financial Pre- Technical Evaluation Qualification Evaluation Nhà thầu sẽ nộp hồ sơ kĩ thuật, trong đó thể hiện họ sẽ thực hiện hợp đồng như thế nào Nhà thầu cung cấp các thông tin về năng lực kĩ thuật và tài chính Các hồ sơ sẽ được đánh giá dựa theo các tiêu chuẩn về kĩ thuật Các nhà thầu vượt qua ngưỡng nào đó về năng lực kĩ thuật sẽ được lựa chọn (ví dụ: 80% điểm đánh giá) 19
 10. PART 1 – SELECTION CRITERIA “ This is one of the most commonly used selection systems . ” Financial Pre- Technical Evaluation Qualification Evaluation Hồ sơ về tài chính chỉ được đánh giá cho những nhà thầu đạt tiêu chí về năng lực kĩ thuật. Tiêu chuẩn đánh giá tài chính: Đơn giá thấp nhất Giá trọn gói thấp nhất Nhà thầu với hồ sơ tài chính tốt nhất sẽ được lựa chọn 20
 11. PART 1 – SELECTION CRITERIA “ This is one of the most commonly used selection systems . ” Financial Pre- Technical Evaluation Qualification Evaluation • Đại diện CĐT quyết định lựa chọn theo phương thức chọn nhà thầu • Xác định thang điểm đánh giá kĩ thuật và tài chính, mối quan hệ giữa đánh giá kĩ thuật và tài chính • Các tiêu chuẩn đánh giá, thang điểm, trọng số phải chuẩn bị trước khi mời thầu • Các nguyên lý về đánh giá phải được phổ biến trước với các nhà thầu • Nên có buổi tập huấn cho những chuyên gia chấm thầu để đảm bảo sự nhất quán trong đánh giá 21
 12. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG IV. LỰA CHỌN NHÀ THẦU 1. Các văn bản liên quan 2. Đấu thầu trong xây dựng 3. Các hình thức lựa chọn nhà thầu 4. Các phương thức lựa chọn nhà thầu 5. Quản lý quá trình đấu thầu 6. Tóm lược Hoạch Tổ chức Tổ chức Lựa chọn Kết thúc định và và chuẩn Thi công dự án nhà thầu dự án thiết kế bị TC 22
 13. PART 2 – MANAGING BIDS “ We need to manage the bidder selection process effectively” CÁC BƯỚC: HÌNH THỨC • Quảng bá thông tin về DA LỰA CHỌN • Thông báo sơ tuyển • Đánh giá hồ sơ giai đoạn sơ tuyển PHƯƠNG THỨC • Mời thầu LỰA CHỌN • Đánh giá các hồ sơ dự thầu • Thương thảo khi cần thiết QUQUẢẢNN LÝLÝ ĐĐẤẦUU THTHẦẦUU 23
 14. PART 2 – MANAGING BIDS “ The Operator Selection Process involves 5 key steps, and a clear Bid Management Structure needs to be established to implement these” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation 24
 15. PART 2 – MANAGING BIDS “ The Operator Selection Process involves 5 key steps, and a clear Bid Management Structure needs to be established to implement these” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation • Có thể trao đổi với các nhà thầu tiềm năng các thông tin về cấu trúc, mục tiêu và quy mô của DA ngay giai đoạn đầu của DA. • Mục tiêu ▫ Nhận được các góp ý về cấu trúc và quy mô DA, và có thể họ sẽ chấp nhận tham dự đấu thầu ▫ Khuyến khích các nhà thầu tham gia đấu thầu hiệu quả hơn • Lưu ý ▫ Để tránh trường hợp các nhà thầu lợi dụng điều này để góp ý về những điều có lợi cho mình sau này nên có chuyên gia để đánh giá về các ý kiến thu thập được. ▫ Nhứng thảo luận sớm sẽ tránh được sự thiên vị trong quá trình đấu thầu. 25
 16. MANAGING BIDS– PUBLIC NOTIFICATION “ The formal procurement process is likely to start with Public Notification of the tender opportunity. Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation • Việc mời thầu có thể thông qua website, báo chí hoặc gửi thư trực tiếp đến các nhà thầu tiềm năng. • Nội dung bao gồm: ▫ Tóm tắt DA ▫ Thư mời tham gia đấu thầu • Sau khi thông báo mời thầu, các liên lạc giữa bên chịu trách nhiệm đấu thầu và các nhà thầu tiềm năng nên được quản lý đảm bảo tính công bằng và minh bạch. 26
 17. MANAGING BIDS – PREQUALIFICATION “Prequalification ensures that bidders have technical and financial capability and a track record in performing similar tasks” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation PUBLIC NOTIFICATION PRE- QUALIFICATION a. Purpose & Documentation 27
 18. PREQUALIFICATION – PURPOSE & DOCUMENTATION “Prequalification ensures that bidders have technical and financial capability and a track record in performing similar tasks” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation • Mục tiêu ▫ Giảm tông chi phí và sự phức tạp của quá trình đấu thầu ▫ Tăng sự quan tâm của các nhà thầu trong short list ▫ Đảm bảo sự rõ ràng trong quá trình đấu thầu • Hồ sơ ▫ Thông tin DA ▫ Các chỉ dẫn cho nhà thầu ▫ Bảng câu hỏi về năng lực của nhà thầu 28
 19. MANAGING BIDS – PREQUALIFICATION “ The Prequalification Documents should get the bidders to demonstrate credentials using a standardized framework, allowing rapid comparison and evaluation” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation PUBLIC NOTIFICATION PRE- QUALIFICATION a. Purpose & b. Criteria & Documentation Submission 29
 20. PREQUALIFICATION – CRITERIA & SUBMISSION “ Prequalification information is required to be able to assess parties against the Prequalification Criteria” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation • Thông tin bao gồm ▫ Vị trí địa lý của công ty ▫ Quy mô công ty ▫ Khả năng tài chính ▫ Kinh nghiệm với các DA tương tự ▫ Loại hình đầu tư đối với DA PPP ▫ Năng lực về nhân sự 30
 21. PREQUALIFICATION – CRITERIA & SUBMISSION “ Prequalification information is required to be able to assess parties against the Prequalification Criteria” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation Example: • Experience in urban rail projects – design, construction, rolling stock supply, operation and maintenance • Reference Projects:  Project size > Euro 200m  Service frequency > 4 trains per hour  Ridership > 1 million passengers per year • Reference Projects: • 2 projects implemented in last 10 years, or • 1 project implemented in last 5 years • Experience in raising non-public finance for PPP projects • Projects raising > Euro 75m (debt/equity) • Projects implemented were PPP and in operation 2 years+ • Completion of PQ questionnaire • Financial information on urban rail projects and PPP projects • Financial information on bidders (consortium/SPV members) 31
 22. MANAGING BIDS – PREQUALIFICATION “ The Prequalification Documents should get the bidders to demonstrate credentials using a standardized framework, allowing rapid comparison and evaluation” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation PUBLIC NOTIFICATION PRE- QUALIFICATION a. Purpose & b. Criteria & c. Evaluation of Documentation Submission Responses 32
 23. MANAGING BIDS – EVALUATION OF RESPONSES “ The Prequalification Documents should get the bidders to demonstrate credentials using a standardized framework, allowing rapid comparison and evaluation” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation • Chấm điểm ▫ Xác định bảng đánh giá ▫ Xác định thang điểm cho từng tiêu chuẩn • Số nhà thầu? ▫ Xác định các quá trình để thu hẹp phạm vi các nhà thầu tiềm năng ▫ Các nhà thầu thường thích short list càng ngắn càng tốt, một số sẽ rút lui nếu short list còn nhiều hơn 5 nhà thầu • Thiết kế các quy luật đánh giá ▫ Ngưỡng tối thiểu về điểm ▫ Số lượng nhà thầu của short list ▫ Kết hợp cả hai luật trên 33
 24. MANAGING BIDS “ The Prequalification Documents should get the bidders to demonstrate credentials using a standardized framework, allowing rapid comparison and evaluation” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation • Maximum 5 prequalified bidders specified • Two phase evaluation process  1. compliance with general and minimum requirements  2. (if more than 5 submissions) assessment of qualification, professional and business qualities • 6 prequalification submissions received • 5 bidders prequalified 34
 25. MANAGING BIDS “ Following prequalification, bidders will be invited to submit proposals” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation The Contracting Authority will need to: Provide Thông tin càng rõ ràng càng minh bạch càng tốt Information Các thông tin về pháp lý, kĩ thuật, thương mại và các kế hoạch tương lai Các nguồn thông tin chính: Các hồ sơ thầu Trung tâm dữ liệu Trao đổi trực tiếp với những người quản lý hay nhân viên 35
 26. MANAGING BIDS “ Following prequalification, bidders will be invited to submit proposals” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation The Contracting Authority will need to: Các đối tượng dự thầu được hoan nghênh trao đổi về các vấn đề liên quan đến hợp đồng Những phản hồi từ bên dự thầu nên được chú ý đến trong Interact with Bidders quá trình thiết kế và làm cho quá trình đấu thầu hiệu quả hơn Hai hướng chính để nhận phản hồi của bên dự thầu: Hội nghị các bên dự thầu Buổi tư vấn mở rộng ( và đấu thầu 2 giai đoạn) 36
 27. MANAGING BIDS “ Following prequalification, bidders will be invited to submit proposals” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation PROPOSAL FORM & CONTENT Hồ sơ kĩ thuật Hồ sơ tài chính Specify proposal form & content Các yêu cầu khác: Bảo đảm dự thầu, copy của hợp đồng đã 37 kí.
 28. MANAGING BIDS “ Following prequalification, bidders will be invited to submit proposals” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation Example • There will be 3 parts to the bid submission: . Technical part (delivery of Performance Specification – construction, rolling stock, operations) . Legal part (mark-up of draft PPP Agreement with commentary) . Financial part (finance plan, model and capital grant/ availability payment) 38
 29. MANAGING BIDS “ The evaluation approach is set at the start of the selection process.” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation Compliance Technical Evaluation : Technical Evaluation Túi hồ sơ kĩ thuật và tài chính thường độc lập với nhau, kĩ thuật được đánh giá trước khi đánh giá tài chính, để tránh trường hợp giá cả chi phối quá trình đánh giá kĩ thuật 39
 30. MANAGING BIDS “ The evaluation approach is set at the start of the selection process.” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation Financial Evaluation : Gói tài chính có thể không mở trong trường hợp chỉ tiêu kĩ thuật không đạt yêu cầu Compliance Các hình thức mở gói tài chính Technical Evaluation Mở bí mật Technical Evaluation Mở công khai Mở công khai đảm bảo được sự minh bạch và cho Financial Evaluation phép xác định nhanh chóng bên thắng thầu Mở bí mật đảm bảo tính bảo mật nếu một giai đoạn khác của đấu thầu cần thiết 40
 31. BID EVALUATION VÍ DỤ VỀ ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH KẾT HƠP NĂNG LỰC 41
 32. BID EVALUATION 42
 33. MANAGING BIDS “ The evaluation approach is set at the start of the selection process.” Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation Compliance TechnicalSelection of preferred Bidder Evaluation Technical Evaluation Lựa chọn nhà thầu thông qua đánh giá kĩ thuật và đánh giá tài chính Financial Evaluation Trường hợp cận dưới của đánh giá kĩ thuật được xem xét, thì đơn vị trúng thầu thường là đơn vị có giá đề xuất Select Preferred Bid là tốt nhất 43
 34. BID EVALUATION SELECT PREFERED BID 44
 35. MANAGING BIDS Notify + Market Bidding Bid Negotiation Sounding Prequals. Evaluation • Một số trường hợp lựa chọn nhà Bid Evaluation thầu sẽ được đưa ra ngay sau khi đánh giá kĩ thuật và tài chính Short list of bidders • Tiến độ Thỏa thuận với các nhà • Chi phí • Một số trường hơp khác CĐT sẽ thầu theo thứ hạng từ • Nhân lực tiến hành thương thảo với các trên xuống • Rủi ro nhà thầu năng lực cao để đạt được lợi ích mong muốn Đạt thỏa thuận 45
 36. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG IV. LỰA CHỌN NHÀ THẦU 1. Các văn bản liên quan 2. Đấu thầu trong xây dựng 3. Các hình thức lựa chọn nhà thầu 4. Các phương thức lựa chọn nhà thầu 5. Quản lý quá trình đấu thầu 6. Tóm lược Hoạch Tổ chức Tổ chức Lựa chọn Kết thúc định và và chuẩn Thi công dự án nhà thầu dự án thiết kế bị TC 46
 37. 6. LỰA CHỌN NHÀ THẦU - TÓM LƯỢC HÌNH THỨC Procurement Issues CÁC TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ GĐ ĐẤU THẦU Choice of Bid Process Notify + Bid Market Bidding Sounding Prequals. Evaluation Negotiation 47
 38. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG IV. LỰA CHỌN NHÀ THẦU 1. Các văn bản liên quan 2. Đấu thầu trong xây dựng 3. Các hình thức lựa chọn nhà thầu 4. Các phương thức lựa chọn nhà thầu 5. Quản lý quá trình đấu thầu 6. Tóm lược Hoạch Tổ chức Tổ chức Lựa chọn Kết thúc định và và chuẩn Thi công dự án nhà thầu dự án thiết kế bị TC 48