Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Quản lý chất lượng

Nội dung
1. Chất lượng là gì?
2. Qui trình quản lý chất lượng.
3. Six Sigma
4. Một số Mô hình Quản lý chất lượng.
5. Cải tiến chất lượng dự án. 
Chất lượng là gì?
 Chất lượng là toàn bộ các đặc tính của 1 thực thể
liên quan đến việc thỏa mãn những nhu cầu rõ ràng
hay ngầm định (ISO 8042:1992)
 Một số chuyên gia khác lại định nghĩa theo nguyên
tắc cơ bản:
 Phù hợp yêu cầu: thoả mãn các yêu cầu đòi hỏi.
 Tiện lợi cho sử dụng: chắc chắn rằng một sản phẩm có
thể được sử dụng ngay từ khi có ý định sản xuất nó. 
pdf 41 trang hoanghoa 10/11/2022 2740
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Quản lý chất lượng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_chuong_5_quan_ly_chat_luong.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Quản lý chất lượng

 1. Lập kế hoạch chất lượng  Nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng trong thiết kế và nêu bật những yếu tố quan trọng góp phần trực tiếp vào việc đáp ứng những đòi hỏi của khách hàng.  Những thử nghiệm trong thiết kế có thể thay đổi toàn bộ kết quả của một quy trình.  Nhiều khía cạnh phạm vi của các dự án công nghệ thông tin ảnh hưởng đến chất lượng như: chức năng, đặc điểm, đầu ra của hệ thống, tính hoạt động, độ tin cậy, và khả năng duy trì. QLDA 11
 2. Bản kế hoạch bảo đảm chất lượng QLDA 12
 3. Bảo đảm chất lượng  Bảo đảm chất lượng bao gồm tất cả các hoạt động liên quan tới việc nhận biết những vấn đề của một dự án.  Mục tiêu của việc bảo đảm chất lượng là liên tục cải tiến chất lượng.  Quy trình Đánh giá (Benchmarking) có thể sử dụng để đưa ra những sáng kiến cải tiến chất lượng.  Cần rút ra những bài học để cải tiến việc thực hiện ở hiện tại hay những dự án trong tương lai. QLDA 13
 4. Kiểm tra đảm bảo chất lượng (Review) QLDA 14
 5. Kiểm tra Chất lượng  Phục vụ cho đầu ra của việc Quản lý chất lượng là: . Chấp thuận các quyết định. . Làm lại. . Sửa đổi Qui trình.  Một số kỹ thuật và công cụ bao gồm: . Phân tích Pareto. . Mẫu thống kê. . Độ lệch chuẩn. . Đo lường (Measure) và Độ đo (Metric). QLDA 15
 6. Phân tích PARETO  Phân tích Pareto xác định các nguyên nhân gây ra vấn đề về chất lượng.  Nó còn được gọi là qui tắc 80 -20, có nghĩa là 80% có vấn đề là do 20% nguyên nhân của các vấn đề còn lại.  Sơ đồ Pareto là những sơ đồ giúp nhận biết và xác định ưu tiên cho các loại vấn đề QLDA 16
 7. Nguyên lý Pareto QLDA 17
 8. Lấy mẫu thống kê  Lấy mẫu thống kê liên quan tới việc chọn một phần tổng hợp dãy số có liên quan để tiến hành kiểm tra  Qui mô của một mẫu tùy thuộc vào những điển hình mà bạn muốn mẫu đó như thế nào  Công thức quy mô của mẫu: Kích cở của Mẫu (SZ) =0.25 X (Độ Tin cậy / Lỗi Chấp nhận được)2 QLDA 18
 9. Ví dụ  Một công ty muốn phát triển một hệ thống chuyển giao dữ liệu điện tử ( Electronic data interchange – EDI) để quản lý dữ liệu là các hóa đơn từ tất cả các nhà cung cấp. Giả sử trong năm qua, có tổng cộng 50000 hóa đơn từ 200 nhà cung cấp khác nhau. Sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để xem xét lại từng hóa đơn để xác định các yêu cầu về dữ liệu cho hệ thống mới là gì. Ngay cả khi nhà phát triển hệ thống chỉ xem xét toàn bộ 20 mẫu hóa đơn từ các nhà cung cấp khác nhau, thì dữ liệu trong mỗi mẫu cũng có thể khác nhau rất nhiều. Không thực tế nếu nghiên cứu từng mẫu một, các nhà thống kê đã phát triển một kỹ thuật giúp xác định số mẫu thích hợp. QLDA 19
 10. Kích thước mẫu  Nếu các nhà phát triển hệ thống EDI chấp nhận độ chắc chắn là 95% thì số hóa đơn cần lấy làm mẫu là: SZ= 0.25 x (1.960/0.05)2 = 384  Nếu muốn độ chắc chắn là 90% SZ= 0.25 x (1.645/0.05)2 = 68  Nếu muốn độ chắc chắn là 80% SZ= 0.25 x (1.960/0.05)2 = 10 QLDA 20
 11. Độ lệch chuẩn  Độ lệch chuẩn là nhân tố chính xác định số đơn vị hỏng chấp nhận được trong quần thể. QLDA 21
 12. Đo lường (Measure)  Đo lường nhằm đưa ra một giá trị cụ thể cho một thuộc tính của sản phẩm hay qui trình phần mềm.  Nó cho phép so sánh khách quan một số đối tượng.  Việc đo lường phần mềm có hệ thống là một công việc khó khăn. QLDA 22
 13. Độ đo phần mềm (Metric)  Độ đo là một loại đo lường cụ thể . Năng suất, mật độ lỗi  Được dùng . Để tính toán, ước lượng các thông số liên quan đến phần mềm trong mỗi giai đoạn cũng như toàn bộ dự án. . Để tiên đoán về sản phẩm và qui trình. . Ước lượng giá thành, đánh giá chất lượng phần mềm, chất lượng của một qui trình sản xuất phần mềm, để cải tiến chất lượng phần mềm. QLDA 23
 14. 3. Six Sigma  Six Sigma là “một hệ thống linh hoạt và toàn diện để hoàn thành, duy trì, và làm tăng tối đa sự thành công của nghiệp vụ “  Six Sigma là hướng xác định, từ việc hiểu rõ nhu cầu khách hàng, sử dụng chặt chẽ sự kiện, dữ liệu, phân tích thống kê và quan tâm liên tục đến việc quản lý, cải tiến và xây dựng lại các quy trình nghiệp vụ”.  Sử dụng Six Sigma tạo 1 sự tận tâm cho toàn tổ chức. Thường phải đầu tư nhiều vào đào tạo nhưng bù lại những nhân viên ứng dụng Six Sigma tạo ra sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao hơn với chi phí thấp hơn. QLDA 24
 15. Six Sigma  Six Sigma không chỉ là 1 chương trình hay 1 quy tắc, nó là 1 triết lý điều hành: tập trung vào khách hàng, cố gắng tránh lãng phí, tăng chất lượng và cải thiện việc thực thi tài chính ở mức đột phá (breakthrough).  Mục đích của Six Sigma là để có chất lượng cao nhất thì phải làm sao cho không nhiều hơn 3,4 lỗi (defect, error hay mistake) trên 1 triệu khả năng.  Áp dụng: nguyên tắc Six Sigma được dùng để thiết kế và tạo ra 1 sản phẩm, 1 văn phòng trợ giúp (help desk), hay 1 quy trình dịch vụ khách hàng. QLDA 25
 16. DMAIC  Các dự án mà sử dụng nguyên tắc Six Sigma để kiểm soát chất lượng thường theo 1 quy trình cải tiến có 5 giai đoạn được gọi là DMAIC . Xác định (Define) . Đo lường (Measure) . Phân tích (Analyze) . Cải thiện (Improve) . Kiểm soát (Control)  DMAIC là 1 quy trình vòng lặp khép kín để thực hiện liên tục các cải tiến một cách khoa học và phù hợp với thực tế QLDA 26
 17. Một vài nguyên tắc của Six Sigma  Đào tạo Six Sigma theo hệ thống “Belt”, tương tự như học võ Karate, sinh viên sẽ nhận được những thắt lưng màu khác nhau cho mỗi đẳng cấp. Thắt lưng vàng là mức thấp nhất, thường thành viên phải học cả ngày từ 2 đến 3 ngày. Thắt lưng xanh lá cây từ 2 đến 3 tuần. Thắt lưng đen là từ 4 tới 5 tuần. QLDA 27
 18. Một vài nguyên tắc của Six Sigma  Các tổ chức thực thi thành công Six Sigma có khả năng và thiện chí thừa nhận cùng lúc 2 mục tiêu dường như trái ngược nhau. Ví dụ các tổ chức Six Sigma tin rằng họ có thể vừa sáng tạo vừa tư duy, vừa có thể tập trung vào tổng thể vừa có thể quan tâm cả các chi tiết nhỏ nhặt, vừa có thể giảm lỗi vừa thực hiện công việc nhanh hơn, vừa làm cho khách hàng hài lòng hơn vừa thu về nhiều tiền hơn. QLDA 28
 19. Six Sigma và quản lý dự án  “All improvement takes place project by project and in no other way”  Các tổ chức thực thi Six Sigma bằng cách chọn và quản lý dự án . Chọn dự án tốt là phần quan trọng nhất trong quản lý dự án . Yếu tố gì làm cho 1 dự án trở thành 1 dự án Six Sigma? • Phải có 1 vấn đề hay 1 lỗ hổng về chất lượng nào đó trong việc thực thi hiện tại và mong muốn • Dự án không nên có vấn đề đã được biết quá rõ. • Giải pháp không nên xác định trước, và giải pháp tối ưu không nên quá hiển nhiên. QLDA 29
 20. Six Sigma và quản lý dự án  Khi một dự án được chọn như 1 ứng viên sáng giá cho Six Sigma thì các khái niệm quản lý, công cụ và kỹ thuật sẽ được sử dụng . Ví dụ dự án Six Sigma thường có tình huống nghiệp vụ, bảng tuyên bố dự án, tài liệu về yêu cầu, lịch làm việc, ngân sách, . Dự án Six Sigma được thực hiện bởi các đội, các nhà tài trợ (Sponsor) được gọi là Champion, PM được gọi là Leader QLDA 30
 21. 4. Một số Mô hình quản lý chất lượng  TS W. Edwards Deming rất nổi tiếng trong công việc tái thiết nước Nhật sau thế chiến thế giới thứ 2, với 14 quan điểm  Ô. Joseph M. Juran  CROSBY. Philip B.Crosby xuất bản cuốn “Quality is Free” vào năm 1979 QLDA 31
 22. Mô hình CROSBY 1. Làm cho thấy rõ là Quản lý phải cam kết đảm bảo chất lượng 2. Hình thành các Tổ nhóm cải tiến chất lượng với đại diện của từng các phòng ban 3. Xác định các vấn đề đã xuất hiện hay tiềm ẩn về chất lượng 4. Xác định chi phí cho chất lượng và sử dụng nó như một công cụ quản lý. 5. Đưa ra nhận thức và trách nhiệm về chất lượng cho mọi người tham gia lao động trong dự án. 6. Đưa ra các biện pháp chấn chỉnh ở các bước trên. 7. Thành lập hội đồng tìm ra giải pháp hạn chế tối thiểu lỗi trong sản xuất. QLDA 32
 23. Mô hình CROSBY 8. Đào tạo đội ngũ giám sát để họ có thể trực tiếp tiến hành vai trò của họ trong chương trình cải thiện chất lượng. 9. Tổ chức ngày không có lỗi sản xuất để tạo cho công nhân nhận thấy sự thay đổi này. 10. Thành lập hội đồng chất lượng nhằm bàn thảo về các vấn đề cơ bản. 11. Khuyến khích các cá nhân thiết lập mục tiêu cải thiện chất lượng cho riêng họ và cho nhóm của họ. 12. Khuyến khích công nhân bàn bạc trao đổi với quản lý của họ về những khó khăn mà họ gặp phải khi muốn đạt được mục tiêu chất lượng của họ. 13. Thừa nhận và cảm kích những người tham gia chương trình này. 14. Thường xuyên thực hiện chương trình này để nhấn mạnh chương trình cải tiến chất lượng sản phẩm không bao giờ kết thúc. QLDA 33
 24. Biểu đồ ISHIKAWA QLDA 34
 25. 5. Cải tiến chất lượng dự án  Lãnh đạo thúc đẩy chất lượng. . Đây là thành phần hết sức quan trọng trên cùng của tầm quản lý chất lượng. Trong trường hợp thiếu sự thể hiện quan tâm lãnh đạo, nhữngviệc nhỏ nhất sẽ xảy ra sau này.” (Juran, 1945) . Đa số vấn đề chất lượng đều liên quan với quản lý, không phải là vấn đề kỹ thuật.  Hiểu biết rõ về chi phí chất lượng. Chi phí đảm bảo chất lượng là: . Chi phí hợp lý: chi phí cho cung cấp những sản phẩm mà đáp ứng yêu cầu cần thiết và thuận tiện cho việc sử dụng . Chi phí không hợp lý: làm sai trách nhiệm hay không thực hiện đúng yêu cầu đề ra. QLDA 35
 26. Năm loại chi phí liên quan 1. Chi phí ngăn ngừa: chi phí dự tính và thực thi dự án có thể là không lỗi hay lỗi có thể chấp nhận được 2. Chi phí đánh giá: chi phí đánh giá quá trình và sản phẩm đưa ra đạt chất lượng 3. Chi phí cho sai sót trong công ty: chi phí dùng để chỉ định chính xác thiếu sót được định ra trước khi khách hàng nhận được sản phẩm 4. Chi phí cho sai sót bên ngoài công ty: chi phí liên quan đến tất cả lỗi không được nhận ra trước khi đưa đến cho khách hàng 5. Chi phí cho công cụ thử nghiệm và đo lường: vốn cho công cụ dùng để phòng tránh và những hoạt động đánh giá QLDA 36
 27. Năng suất và tổ chức, môi trường  Nghiên cứu của Demarco và Lister chỉ ra rằng những vấn đề thuộc về tổ chức có ảnh hưởng lớn đến năng suất làm việc của các nhân viên lập trình hơn là môi trường kỹ thuật cũng như ngôn ngữ lập trình.  Năng suất của nhân viên lập trình thay đổi theo tỉ lệ 1/10 giữa các tổ chức, nhưng chỉ 21% trong cùng một tổ chức.  Một không gian làm việc tận tâm, một môi trường làm việc yên tĩnh là yếu tố chính cho việc cải thiện năng suất của các lập trình viên. QLDA 37
 28. Mô hình trưởng thành năng lực phần mềm  Mô hình trưởng thành năng lực phần mềm CMM (Software Capability Maturity Model) phân lớp các qui trình sản xuất phần mềm thành 5 mức độ trưởng thành . Mức độ khởi đầu (initial level). . Mức độ có khả năng lặp lại (repeatable level). . Mức độ được xác định (defined level). . Mức độ được quản lý (managed level). . Mức độ tối ưu (optimized level). QLDA 38
 29. Chuẩn CMM QLDA 39
 30. Câu hỏi QLDA 40