Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 3 - Nguyễn Đức Vinh

Nội dung
 Ngân lưu và biên dạng ngân lưu
 Quy ước lập báo cáo ngân lưu
 Nguyên tắc lập báo cáo ngân lưu
 Bảng thông số dự án
Ngân lưu
 Là các dòng thu hoặc chi bằng tiền mặt của dự án
 Dòng thu của dự án được gọi là ngân lưu vào
 Dòng chi của dự án được gọi là ngân lưu ra
 Ngân lưu ròng = Ngân lưu vào – Ngân lưu ra
pdf 15 trang hoanghoa 07/11/2022 3620
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 3 - Nguyễn Đức Vinh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_thiet_lap_va_tham_dinh_du_an_dau_tu_buoi_3_nguyen.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Buổi 3 - Nguyễn Đức Vinh

  1. 12/8/2015 Bỏ qua chi phí chìm Chi phí chìm là gì ? Thực thu / thực chi ? Tại sao phải bỏ qua nó ? Bỏ qua chi phí chìm Chi phí chìm là những khoản chi ra trong lịch sử và dự án dù quyết định như thế nào thì khoản chi này cũng không lấy lại được nên nó không ảnh hưởng đến quyết định của dự án. “Lịch sử” ở đây được hiểu là trước thời điểm nhà đầu tư ra quyết định đầu tư hay trước thời điểm mà dự án tiến hành công tác thẩm định dự án. Bỏ qua chi phí chìm Chi phí tiến hành nghiên cứu Chi phí hao mòn của máy móc cũ Chi phí mất đi của “vốn” do thị trường 11
  2. 12/8/2015 Bỏ qua chi phí chìm Bỏ qua chi phí chìm Vé máy bay Khách sạn Ăn uống Tham quan Tổng 20 triệu Lô hàng trị giá 190 triệu Bán trong năm 205 triệu Bỏ qua chi phí chìm Không bỏ qua chi phí chìm Bà ngoại mua lô hàng về bán Lợi ích = 205 – 190 – 20 = 5 Bà ngoại không mua lô hàng Lợi ích = 20 12
  3. 12/8/2015 Bỏ qua chi phí chìm Ví dụ: Anh A có một buổi học tối thứ 7 lúc 5h30. Như lịch, anh A đi xe từ nhà đến trường học. Sau khi vào lớp học được khoảng 30’ với nội dung được cho là không quá quan trọng. Anh A nhận được cuộc gọi từ người bạn rủ rê đi xem buổi hòa nhạc mà anh A rất thích. AnhA nên làm thế nào ? Bỏ qua chi phí chìm Ví dụ: Công ty A quyết định sử dụng một máy móc cũ đã mua cách đây 10 năm với giá 1 tỷ, giá trị còn lại của máy móc thiết bị theo sổ sách là 500 triệu và giá thị trường hiện là 300 triệu. Khoản chi phí nào cần quan tâm ở đây ? Khoản phí đó là bao nhiêu? Tại sao ? Bảng thông số dự án Dự tính tổng vốn đầu tư Dự trù nguồn ngân quỹ Dự kiến doanh thu hằng năm Dự kiến chi phí hằng năm Các thông số khác của dự án 13
  4. 12/8/2015 Bảng thông số dự án Dự tính tổng vốn đầu tư Vốn cố định Gồm chi phí ban đầu và chi phí đầu tư tài sản Được phân bổ vào giá thành qua khấu hao Vốn lưu động Do có sự tồn tại hàng tồn kho Do chấp nhận mua bán trả chậm Do chi phí những khoản tức thời Bảng thông số dự án Dự trù nguồn ngân quỹ Vốn chủ sở hữu, vốn nhà đầu tư hoặc huy động bằng cách bán cổ phần cho các cổ đông Vốn vay, huy động trực tiếp từ ngân hàng hoặc các định chế tài chính dưới hình thức vay có kỳ hạn hoặc phát hành trái phiếu dự án/ công ty. Bảng thông số dự án Dự kiến doanh thu hằng năm Doanh thu = sản lượng tiêu thu * giá bán Sản lượng tiêu thụ trong kỳ = sản lượng sx trong kỳ tồn kho cuối kỳ + tổn kho đầu kỳ Hoặc Sản lượng tiêu thụ trong kỳ = sản lượng sx trong kỳ chênh lệch tồn kho thành phẩm 14
  5. 12/8/2015 Bảng thông số dự án Dự kiến chi phí hằng năm Chi phí trực tiếp (mặt bằng, nguyên vật liệu, công nhân trực tiếp, chi phí sản xuất chung) Chi phí quản lý (tiền lương và phụ cấp, khấu hao tài sản văn phòng, chi phí quản lý công ty) Chi phí bán hàng (lương phụ cấp cho bán hàng, chi phí tiếp thị, quảng cáo, bao bì đóng gói) Bảng thông số dự án Thuế Lạm phát Tỷ giá hối đoái Trân trọng cảm ơn! 15