Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Tổng quan về quản lý xây dựng - Đặng Xuân Trường

1. Định nghĩa về dự án
2. Các dự án xây dựng
3. Vòng đời dự án xây dựng
4. Vai trò của các thành viên trong dự án xây dựng
5. Các chức năng của công tác quản lý dự án
6. Vai trò của chủ nhiệm dự án
7. Tóm lược 
Một dự án kết thúc khi:
o Dự án đạt được mục tiêu
o Dự án sẽ không hoặc không thể đạt được mục tiêu
o Nhu cầu đối với dự án không còn tồn tại
o Nhà đầu tư (khách hàng) mong muốn chấm dứt dự án 
pdf 49 trang hoanghoa 10/11/2022 1380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Tổng quan về quản lý xây dựng - Đặng Xuân Trường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_du_an_xay_dung_chuong_1_tong_quan_ve_quan.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Tổng quan về quản lý xây dựng - Đặng Xuân Trường

 1. 1. ĐỊNH NGHĨA VỀ DƯ ÁN Đây có phải là dự án? Công trình: Tháp tài chính Bitexco Vị trí: Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP. HCM Chủ đầu tư: Bitexco Group Tổng mức đầu tư: 270 triệu USD Diện tích: 6.100 m2 Số tầng: 68 + 3 tầng hầm Diện tích sàn: 100.000 m2 Thời gian xây dựng: 2007-2010 11
 2. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG 1. Định nghĩa về dự án/ dự án xây dựng 2. Các dự án xây dựng 3. Vòng đời dự án xây dựng 4. Vai trò của các thành viên trong dự án xây dựng 5. Các chức năng của công tác quản lý dự án 6. Vai trò của chủ nhiệm dự án 7. Tóm lược 12
 3. 2. CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG “Dự án xây dựng là tập hợp những đề xuất hay công việc có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hay cải tạo những công trình xây dựng” - Đỗ Thị Xuân Lan (2003)- 13
 4. 2. CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Theo nghị định 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng) Công trình dân dụng Công trình công nghiệp Nông nghiệp và nông thôn Công trình giao thông Hạ tầng kĩ thuật - Hình ảnh được tổng hợp từ internet- 14
 5. 2. CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG Công trình dân dụng • Nhà ở • Công trình công cộng 15
 6. 2. CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG Công trình công nghiệp • Công trình sản xuất vật liệu xây dựng • Công trình khai thác quặng than • Công trình công nghiệp dầu khí • Công trình công nghiệp nặng • Công trình năng lượng • Công trình công nghiệp hóa chất và hóa dầu • Công trình công nghiệp nhẹ • Công trình chế biến thủy sản và đồ hộp 16
 7. 2. CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG Công trình hạ tầng kĩ thuật • Cấp nước • Công trình khác: chiếu • Thoát nước sáng công cộng, công • Xử lý rác thải viên cây xanh, 17
 8. 2. CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG Công trình giao thông • Đường bộ • Đường sắt • Cầu • Hầm • Công trình đường thủy nội địa • Công trình hàng hải • Sân bay 18
 9. 2. CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG Công trình nông nghiệp và p.triển nông thôn • Công trình thủy lợi • Công trình cấp nước/thoát nước tưới tiêu • Đê điều • Đập bê tông • 19
 10. 2. CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG Kể tên các dự án mà bạn biết • Công trình dân dụng • Công trình công nghiệp • Công trình giao thông • Công trình hạ tầng kỹ thuật • Công trình nông nghiệp và nông thôn 20
 11. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG 1. Định nghĩa về dự án/ dự án xây dựng 2. Các dự án xây dựng 3. Vòng đời dự án xây dựng 4. Vai trò của các thành viên trong dự án xây dựng 5. Các chức năng của công tác quản lý dự án 6. Vai trò của chủ nhiệm dự án 7. Tóm lược 21
 12. 3. VÒNG ĐỜI DỰ ÁN XÂY DỰNG Vòng đời dự án điển hình Hình Hoạch Tổ chức Lựa chọn Kết thúc thành dự định và và chuẩn Thi công nhà thầu dự án án thiết kế bị TC -Bennett, 2003- 22
 13. 3. VÒNG ĐỜI DỰ ÁN XÂY DỰNG Ảnh hưởng của các yếu tố theo thời gian dự án -PMBOK- 23
 14. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG 1. Định nghĩa về dự án/ dự án xây dựng 2. Các dự án xây dựng 3. Vòng đời dự án xây dựng 4. Các bên tham gia trong dự án xây dựng 5. Các chức năng của công tác quản lý dự án 6. Vai trò của chủ nhiệm dự án 7. Tóm lược 24
 15. 4. CÁC BÊN THAM GIA Các bên liên quan “Các bên liên quan có thể là cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng đến hoặc bị ảnh hưởng bởi một quyết định, hoạt động, hoặc kết quả của một dự án. “ -PMI (2001)- CHÍNH NGÂN QUYỀN HÀNG PROJECT DỰ TEAMS ÁN TỔ CHỨC MÔI HÀNG TRƯỜNG XÓM Mối liên quan giữa Các bên liên quan và Dự án 25
 16. 4. CÁC BÊN THAM GIA Ví dụ • Dự án: World Shine – Huế • Diện tích: 200 ha • Tổng VĐT: 250 triệu USD • CĐT: Công ty cổ phần Thế Diệu • Vị trí: Cửa Khẻm, đèo Hải Vân • Bị kết thúc năm 2015 do nằm trên vị trí ảnh hưởng đến an ninh quốc gia 26
 17. 4. CÁC BÊN THAM GIA Project Teams • Xây dựng • Tiến độ • Kiến trúc • Khối lượng • Kết cấu • Điện nước • • Nhóm thiết kế Nhóm thi công • Quản lý dự án Nhóm chủ đầu tư • Tư vấn • 27
 18. 4. CÁC BÊN THAM GIA Ví dụ về xung đột Source: citinews.com Hey, you have to pay No way! to fix the wall Source: parteaz.co.uk Source: parteaz.co.uk 28
 19. 4. CÁC BÊN THAM GIA Trách nhiệm của nhóm chủ đầu tư • Chi trả chi phí cho dự án • Đánh giá chất lượng của các bên dự thầu • Đảm bảo sự phù hợp của các kế hoạch và hướng dẫn kỹ thuật • Phối hợp các bên tham gia • Chịu trách nhiệm cuối cùng về thiết kế • 29
 20. 4. CÁC BÊN THAM GIA Trách nhiệm của bên thiết kế • Thiết kế các bản vẽ và hướng dẫn kỹ thuật • Đảm bảo sự chính xác của các tài liệu • Thiết kế chi tiết • Đảm bảo tính khả thi của bản thiết kế • 30
 21. 4. CÁC BÊN THAM GIA Trách nhiệm của bên thi công • Xem xét lại các bản vẽ • Lập kế hoạch và tiến độ cho công việc • Giám sát và trực tiếp thi công • Phối hợp với các bên tham gia của dự án • Tuân theo tiêu chuẩn về an toàn lao động • 31
 22. 4. CÁC BÊN THAM GIA Ví dụ về xung đột Source: citinews.com Hey, you have to pay No way! to fix the wall Source: parteaz.co.uk Source: parteaz.co.uk 32
 23. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG 1. Định nghĩa về dự án 2. Các dự án xây dựng 3. Vòng đời dự án xây dựng 4. Vai trò của các thành viên trong dự án xây dựng 5. Các chức năng của công tác quản lý dự án 6. Vai trò của chủ nhiệm dự án 7. Tóm lược 33
 24. 5. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG Công tác quản lý dự án “Quản lý dự án là một nghệ thuật và khoa học phối hợp con người, thiết bị, vật tư, kinh phí và thời gian để hoàn thành dự án đúng hạn và trong phạm vi kinh phí được duyệt”. - Đỗ Thị Xuân Lan (2003)- 34
 25. 5. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHOA HỌC NGHỆ THUẬT • Lập kế hoạch • Kỹ năng lãnh đạo • Tiến độ • Thương thảo • Kiểm soát chi phí • Sự thúc đẩy • Quản trị • Làm việc nhóm • Các nhiệm vụ kỹ • Sự thuận lợi hóa thuật • Sự đổi mới 35
 26. 5. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG Các chức năng của QLDAXD • Hoạch định • Tổ chức • Phân công • Phối hợp • Kiểm soát 36
 27. 5. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG Các chức năng của QLDAXD • Hoạch định: phương hướng, mục tiêu • Tổ chức: hệ thống nguồn nhân lực • Phân công: lựa chọn người có chuyên môn • Phối hợp: phối hợp các bên tham gia • Kiểm soát: thiết lập hệ thống đo lường để theo dõi, dự đoán và cập nhật biến động của dự án 37
 28. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG 1. Định nghĩa về dự án 2. Các dự án xây dựng 3. Vòng đời dự án xây dựng 4. Vai trò của các thành viên trong dự án xây dựng 5. Các chức năng của công tác quản lý dự án 6. Vai trò của chủ nhiệm dự án 7. Tóm lược 38
 29. 5. VAI TRÒ CỦA CHỦ NHIỆM DỰ ÁN CHỦ NHIỆM DỰ ÁN Chủ nhiệm dự án là cá nhân được giao nhiệm vụ bởi một tổ chức để lãnh đạo nhóm dự án hoàn thành mục tiêu dự án. 39
 30. 5. VAI TRÒ CỦA CHỦ NHIỆM DỰ ÁN VAI TRÒ CHỦ NHIỆM DỰ ÁN • Kiểm soát dự án từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc • Thiết lập Ban Quản lý dự án (Project Management Team) • Chuẩn bị kế hoạch Quản lý dự án • Cân nhắc cẩn thận tất cả các giải pháp có thể • Quản lý các thay đổi 40
 31. 5. VAI TRÒ CỦA CHỦ NHIỆM DỰ ÁN VAI TRÒ CHỦ NHIỆM DỰ ÁN (t) • Điều phối tất cả các hoạt động của Ban Quản lý DA • Xem xét định kỳ tiến trình dự án • Báo cáo tiến trình dự án tới chủ đầu tư/khách hàng • Đảm bảo các quy trình kiểm tra chất lượng là đang được thực hiện đầy đủ và đúng cách. • Tham gia vào xem xét/kiểm toán hậu dự án 41
 32. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG 1. Định nghĩa về dự án 2. Các dự án xây dựng 3. Vòng đời dự án xây dựng 4. Vai trò của các thành viên trong dự án xây dựng 5. Các chức năng của công tác quản lý dự án 6. Vai trò của chủ nhiệm dự án 7. Tóm lược 42
 33. 7. TÓM LƯỢC 1. ĐỊNH NGHĨA “Dự án là một nhóm công việc được thực hiện theo một quy trình nhất định để đạt được mục tiêu đề ra, có thời điểm bắt đầu và kết thúc được ấn định trước, và sử dụng tài nguyên có giới hạn” -Đỗ Thị Xuân Lan (2003)- Source: itlever.com 43
 34. 7. TÓM LƯỢC 2. Các công trình xây dựng Công trình dân dụng Công trình công nghiệp Công trình giao thông Hạ tầng kỹ thuật Nông nghiệp và nông thôn 44
 35. 7. TÓM LƯỢC 3. Vòng đời dự án điển hình Hoạch Tổ chức Tổ chức Lựa chọn Kết thúc định và và chuẩn Thi công dự án nhà thầu dự án thiết kế bị TC 45
 36. 7. TÓM LƯỢC 4. Các bên tham gia • Xây dựng • Tiến độ • Kiến trúc • Khối lượng • Kết cấu • Điện nước • • Nhóm thiết kế Nhóm thi công • Quản lý dự án Nhóm chủ đầu tư • Tư vấn • 46
 37. 7. TÓM LƯỢC 5. Các chức năng của QLDAXD • Hoạch định • Tổ chức • Phân công • Phối hợp • Kiểm soát 47
 38. 7. TÓM LƯỢC 6. CHỦ NHIỆM DỰ ÁN Chủ nhiệm dự án là cá nhân được giao nhiệm vụ bởi một tổ chức để lãnh đạo nhóm dự án hoàn thành mục tiêu dự án. 48
 39. 7. TÓM LƯỢC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 3. PMBOK Guide - Four Edition 4. TS Lưu Trường Văn, Bài giảng QLDA. 5. Đỗ Thị Xuân Lan (2003), Quản lý Dự án xây dựng, Nhà xuất bản ĐHQG TP HCM. 6. Lauren Bennett (2003), The management of construction – A life cycle approach, Elsevier, Great Britan 49