Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư - Giới thiệu môn học - Phạm Hoàng Thạch

Giới thiệu môn học Quản Lý Danh Mục Đầu Tư
• Môn học xoay quanh hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính
• Cụ thể môn học sẽ tập trung vào phần xây dựng danh mục đầu tư và quản lý
danh mục đầu tư
• Nhiều tính toán thống kê được yêu cầu
• Kinh nghiệm học những môn Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Thị
trường chứng khoán, Thống kê, Kinh tế lượng sẽ là một lợi thế
• Các bạn có thể đạt được điểm tốt môn này nếu bạn chăm chỉ và có kế hoạch
đầu tư thời gian hiệu quả ngay cả khi bạn chưa học qua những môn trên 
pdf 6 trang hoanghoa 09/11/2022 2420
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư - Giới thiệu môn học - Phạm Hoàng Thạch", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_danh_muc_dau_tu_gioi_thieu_mon_hoc_pham_ho.pdf