Bài giảng Quản lý xây dựng - Chương 2: Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng - Đặng Xuân Trường

Bài 1. ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
‰ Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong
một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận hoặc
lợi ích kinh tế xã hội.
‰ Tài nguyên: lao động, đất đai, nguyên vật liệu, mặt
nước…
‰ Tài nguyên là nguồn vốn gọi chung là nguồn lực.
March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 
Dự án:
Là tập hợp những đề xuất để thực hiện một phần hay toàn
bộ công việc, mục tiêu hoặc yêu cầu nào đó. Dự án bao
gồm dự án đầu tư và dự án không có tính chất đầu tư.
Dự án đầu tư:
Là tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở
rộng hoặc cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt
được sự tăng trưởng về số lượng, cải tiến hoặc nâng cao
chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong một
khoảng thời gian xác định.
March 27, 2011 Dang Xuan T 
pdf 93 trang hoanghoa 10/11/2022 800
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản lý xây dựng - Chương 2: Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng - Đặng Xuân Trường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_ly_xay_dung_chuong_2_mot_so_van_de_quan_ly_da.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản lý xây dựng - Chương 2: Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng - Đặng Xuân Trường

 1. Bài 3. CÁC HÌNH THỨCLỰACHỌNNHÀTHẦU TRONG ĐẦUTƯ XÂY DỰNG 1. Chỉđịnh thầu a. Khái niệm Chỉđịnh thầu là hình thứcchọntrựctiếpnhàthầu đáp ứng yêu cầucủagóithầu để thương thảohợp đồng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 44
 2. b. Phạmviápdụng Chỉđịnh thầuchỉđượcápdụng trong các trường hợp đặcbiệtsau: ‰ Trường hợpbấtkhả kháng do thiên tai, dịch hoạ,sự cố cầnkhắcphụcngaythìchủ dự án (người đượcngườicó thẩmquyền giao trách nhiệmquảnlývàthựchiệndự án) đượcphépchỉđịnh ngay đơnvị có đủ năng lực để thựchiệncôngviệckịpthời. ‰ Gói thầucótínhchấtnghiêncứuthử nghiệm, bí mật quốcgia,bímật an ninh, bí mậtquốc phòng do thủ tướng Chính phủ quyết định. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 45
 3. ‰ Gói thầucógiátrị dưới1tỷđồng đốivớimua sắm hàng hoá, xây lắp; 500 triệu đốivớitư vấn. ‰ Các gói thầu đượcchỉđịnh thầuthuộcdự án nhóm A, Thủ tướng Chính phủ phân cấpchoBộ trưởng, thủ trướng cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ,Hội đồng quảntrị Tổng công ty nhà nướcdoThủ tướng Chính phủ thành lập, Chủ tịch Uỷ bannhândântỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có dự án quyết định. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 46
 4. Trong các trường hợptrênphảixácđịnh rõ 3 nội dung sau: ‰ Lý do chỉđịnh thầu; ‰ Kinh nghiệmvànăng lựcvề kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được đề nghị chỉđịnh thầu; ‰ Giá trị và khốilượng đã đượcngườicóthẩmquyềnhoặc cấpcóthẩmquyềnphêduyệtlàmcăncứ cho chỉđịnh thầu(riênggóithầuxâylắpphảicóthiếtkế và dự toán đượcduyệt theo quy định). ‰ Gói thầutư vấnlậpbáocáonghiêncứutiềnkhả thi, khả thi củadự án đầutư thì không phải đấuthầu, nhưng Chủđầutư phảichọnnhàtư vấnphùhợpvớiyêucầu củadự án. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 47
 5. 2. Sơ tuyển nhà thầu để thực hiện dự án Khái niệm: Sơ tuyển nhà thầulàhìnhthứclựachọn đốitácđể thực hiệndự án, khi có từ 7 đốitáctrở lên quan tâm thựchiện dự án,nógiúpngườicóthẩm quyềncócơ sở xem xét lựachọn đốitácđể thựchiệndự án. Phạmviápdụng : chỉ áp dụng đốivới: Dự án đã có Báo cáo nghiên cứutiềnkhả thi hoặckhả thi được duyệt; ‰ Yêu cầuvề mộtsố nội dung công việc; ‰ Việcsơ tuyển nhà thầu chỉđượctiến hành đốivớigói thầucógiátrị từ 200 tỷ trở lên nhằmlựachọncác nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệmthựchiện, đáp ứng yêu cầucủahồ sơđấuthầu. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 48
 6. 3. Đấu thầu trong xây dựng Khái niệm: Đấuthầu là quá trình lựachọnnhàthầu đáp ứng các yêu cầuBênmờithầu. Thể thức, trình tựđấuthầu: ‰ Thể thứcdự sơ tuyền cho người trúng thầu; ‰ Mời các nhà thầudự sơ tuyển; ‰ Phát và nộpcáchồ sơ dự sơ tuyển; ‰ Phân tích các hồ sơ dự sơ tuyển, lựachọn và thông báo danh sách các ứng thầu; ‰ Thể thức để nhận đơnthầu; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 49
 7. ‰ Hồ sơđấuthầu; ‰ Bán hồ sơ dự thầu; ‰ Các ứng thầu đithăm công trường; ‰ Sửa đổi, bổ sung hồ sơđấuthầu; ‰ Thắcmắccủacácứng thầu, cách xử lý; ‰ Nộpvànhậnhồ sơ dự thầu; ‰ Thể thứcmở và đánh giá các hồ sơ dự thầu; ‰ Mở hồ sơ dự thầu; ‰ Đánh giá và xếploạicáchồ sơ dự thầu; ‰ Ký hợp đồng giao thầu. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 50
 8. 4. Các hình thức lựa chọn nhà thầu a. Đấuthầurộng rãi b. Đấuthầuhạnchế c. Chỉđịnh thầu: Chỉđịnh thầulàhìnhthứcchọnthựctiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầucủa gói thầu để thương thảohợp đồng. d. Chào hàng cạnh tranh Hình thứcnàyápdụng cho những gói thầumuasắm hàng hoá có giá trị dưới2tỷđồng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 51
 9. e. Mua sắmtrựctiếp ‰ Hình thứcmuasắmtrựctiếp đượcápdụng trong trường hợpbổ sung hợp đồng cũđãthực hiệnxong(dướimộtnăm) hoặchợp đồng đang thựchiệnvới điềukiệnchủđầutư có nhu cầu tăng thêm số lượng hàng hoá hoặckhốilượng công việcmàtrước đó đãtiếnhànhđấuthầu, nhưng phải đảmbảo không đượcvượtmứcgiá hoặc đơngiátronghợp đồng đãkýtrước đó. ‰ Trướckhikýhợp đồng, nhà thầuphảichứng minh có đủ năng lựcvề kỹ thuậtvàtàichínhđể thựchiệngóithầu. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 52
 10. f. Tự thựchiện Hình thứcnàychỉđượcápdungđốivớicác gói thầumàchủđầutư có đủ năng lựcthựchiện trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu nêu trên (ngoài phạmviquyđịnh tại Điều63của Quy chế quảnlý đầutư và xây dựng) g. Mua sắm đặcbiệt Hình thứcnàyđượcápdụng đốivớicác ngành hếtsức đặcbiệtmànếu không có những quy định riêng thì không thểđấuthầu được. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 53
 11. 5. Phương thức đấu thầu a. Đấuthầumộttúihồ sơ: Là phương thức mà nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trong một túi hồ sơ. Phương thức này được áp dụng đối với đấu thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp. b. Đấuthầuhaitúihồ sơ : Là phương thức mà nhà thầunộp đề xuấtvề kỹ thuật và đề xuấtvề giá trong từng túi hồ sơ riêng vào cùng mộtthời điểm. Túi hồ sơđềxuấtkỹ thuậtsẽđược xem xét trước để đánh giá. Các nhà thầu đạtsốđiểmkỹ thuậttừ 70% trở lên sẽđượcmở tiếptúihồ sơđềxuấtvề giá để đánh giá. Phương thức này chỉđượcápdụng đốivới đấuthầu tuyểnchọntư vấn. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 54
 12. c. Đấuthầu hai giai đoạn : Phương thức này áp dụng cho những trường hợp sau: ‰ Các gói thầumuasắm hàng hoá và xây lắp có giá trị từ 500 tỷđồng trở lên; ‰ Các gói thầumuasắm hàng hoá có tính chất lựachọn công nghệ thiếtbị toàn bộ,phứctạp về công nghệ và kỹ thuậthoặc gói thầuxây lắp đặtbiệtphứctạp. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 55
 13. 6. Đấuthầuchodự án thựchiệntheohợp đồng chìa khoá trao tay Quá trình thựchiệnphương thứcnàygồm2giaiđoạn: Giai đoạn1: Các nhà thầunộphồ sơ dự thầusơ bộ gồm đề xuấtvề kỹ thuậtvàphương án tài chính (chưacó giá) để Bên mờithầuxemxétvàthảoluậncụ thể với từng nhà thầu, nhằmthống nhấtvề yêu cầuvàtiêu chuẩnkỹ thuật để nhà thầuchuẩnbị và nộphồ sơ dự thầu chính thứccủa mình. Giai đoạn2: Bên mờithầumờicácnhàthầuthamgia trong giai đoạn1nộphồ sơ dự thầuchínhthứcvới đề xuấtkỹ thuật đã đượcbổ sung hoàn chỉnh trên cùng mộtmặtbằng kỹ thuậtvàđề xuấtchitiếtvề tài chính với đầy đủ nội dung về tiến độ thựchiện, điềukiệnhợp đồng, giá dự thầu. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 56
 14. 7. Đấu thầu tuyển chọn tư vấn Tư vấnlàhoạt động đáp ứng các yêu cầuvề kiếnthức, kinh nghiệm chuyên môn cho Bên mờithầu trong việc xem xét, quyết định, kiểm tra quá trình chuẩnbị và thực hiệndự án. a. Nội dung tư vấn ‰ Tư vấnchuẩnbị dự án bao gồm: lậpquyhoạch, tổng sơđổphát triển; lập báo cáo nghiên cứutiềnkhả thi; lập báo cáo nghiên cứukhả thi; đánh giá báo cáo lập quy hoạch, tổng sơđồphát triển, nghiên cứutiềnkhả thi và nghiên cứukhả thi. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 57
 15. ‰ Tư vấnthựchiệndự án gồm: khảosát,lập thiếtkế,tổng dự toán, dự toán; đánh giá, thẩmtrathiếtkế và tổng dự toán, dự toán (nếucó);lậphồ sơ mờithầu; phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát thi công xây dựng và lắp đặtthiếtbị. ‰ Tư vấnthựchiệndự án gồm: khảosát,lập thiếtkế,tổng dự toán, dự toán; đánh giá, thẩmtrathiếtkế và tổng dự toán, dự toán (nếucó);lậphồ sơ mờithầu; phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát thi công xây dựng và lắp đặtthiếtbị. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 58
 16. b. Loạihìnhtư vấn: Hiệnnaycôngtáctư vấntồntạihailoại hình: ‰ Các tổ chứctư vấncủa Chính phủ hoặcphiChínhphủ hoạt động theo quy định củaphápluật. ‰ Các chuyên gia hoạt động độclậphoặcthuộcmộttổ chứchoạt động theo quy định củaphápluật. c. Trình độ tổ chức đấuthầutư vấn ‰ Lậphồ sơ mờithầubaogồm: thư mờithầu; điều khoản tham chiếu; các thông tin cơ bảncóliênquan; tiêu chuẩn đánh giá; các điềukiện ưu đãi (nếucó); các phụ lụcchitiết kèm theo. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 59
 17. ‰ Thông báo đăng ký dự thầu; ‰ Xác định danh sách ngắn; ‰ Mờithầu; ‰ Nhậnvàquảnlýhồ sơ dự thầu; ‰ Mở túi hồ sơđềxuấtkỹ thuật; ‰ Đánh giá đề xuấtkỹ thuật; ‰ Mở túi hồ sơđềxuất tài chính; ‰ Đánh giá tổng hợp; ‰ Trình duyệt danh sách xếphạng các nhà thầu; ‰ Thương thảohợp đồng; ‰ Trình duyệtkếtquảđấuthầu; ‰ Công bố trúng thầuvàthương thảohoànthiệnhợp đồng; ‰ Trình duyệtnội dung hợp đồng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 60
 18. 8. Đấu thầu xây lắp a. Trình tự tổ chức đấuthầu Việctổ chức đấuthầuxâylắp đượcthựchiệntheotrình tự sau: ‰ Sơ tuyển nhà thầu(nếucó); ‰ Lậphồ sơ mờithầu; ‰ Gửithư mờithầuhoặc thông báo mờithầu; ‰ Nhậnvàquảnlýhồ sơ dự thầu; ‰ Mở thầu; ‰ Đánh giá, xếphạng nhà thầu; ‰ Trình duyệtkếtquảđấuthầu; ‰ Công bố trúng thầu, thương thảohoànthiệnHĐ; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 61
 19. b. Sơ tuyển nhà thầu ‰ Chỉ các gói thầucógiátrị từ 200 tỷđồng trở lên mớicầnsơ tuyểnnhằmlựachọncácnhàthầu đủ năng lựcvàkinhnghiệmthựchiện, đáp ứng yêu cầu củahồ sư mờithầu. ‰ Sơ tuyển nhà thầu đượcthựchiệntheocácbướcsau: ƒ Thư mờithầu; ƒ Mẫu đơndự thầu; ƒ Chỉ dẫn đốivới nhà thầu; ƒ Các điềukiện ưu đãi (nếucó); March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 62
 20. ƒ Các loạithuế theo quy định củaphápluật; ƒ Hồ sơ thiếtkế kỹ thuậtkèmtheobảng tiên lượng và chỉ dẫnkỹ thuật; ƒ Tiến độ thi công; ƒ Tiêu chuẩn đánh giá (bao gồmcả phương pháp và cách thứcquyđổivề cùng mặtbằng để xác định giá đánh giá) ƒ Điềukiện chung và điềukiệncụ thể củahợp đồng ƒ Mẫubảohànhdự thầu ƒ Mẫuthỏathuậnhợp đồng March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 63
 21. ƒ Mẫubảolãnhthựchiệnhợp đồng ƒ Thư hoặc thông báo mờithầu ƒ Chỉ dẫn đốivới nhà thầu ƒ Hồ sơ dự thầu ƒ Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu ƒ Đánh giá hồ sơ dự thầu ƒ Kếtquảđấuthầu ƒ Bảolãnhthựchiệnhợp đồng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 64
 22. Bài 4. PHÂN LOẠIDỰ ÁN VÀ QUẢNLÝNHÀNƯỚC ĐỐIVỚIDỰ ÁN ĐẦUTƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1. Các dự án đầutư xây dựng công trình (sau đây gọi chung là dự án) đượcphânloạinhư sau: a)Theoquymôvàtínhchất: dự án quan trọng quốcgiado Quốchội thông qua chủ trương và cho phép đầutư;các dự án còn lại được phân thành 3 nhóm A, B, C theo quy định tạiPhụ lục1củaNghịđịnh 12/2009/NĐ-CP; b) Theo nguồnvốn đầutư: ‰ Dự án sử dụng vốnngânsáchnhànước; ‰ Dự án sử dụng vốntíndụng do Nhà nướcbảo lãnh, vốn tín dụng đầutư phát triểncủaNhànước; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 65
 23. ‰ Dự án sử dụng vốn đầutư phát triểncủa doanh nghiệp nhà nước; ‰ Dự án sử dụng vốn khác bao gồmcả vốntư nhân hoặcsử dụng hỗnhợp nhiềunguồn vốn. ‰ Đốivớicácdự án sử dụng vốnngânsáchnhà nướckể cả các dự án thành phần, Nhà nước quảnlýtoànbộ quá trình đầutư xây dựng từ việcxácđịnh chủ trương đầutư,lậpdự án, quyết định đầutư,lậpthiếtkế,tổng dự toán, lựachọnnhàthầu, thi công xây dựng đếnkhi nghiệm thu, bàn giao và đưacôngtrìnhvào khai thác sử dụng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 66
 24. Bài 5. CHỦĐẦUTƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Chủđầutư xây dựng công trình là ngườisở hữuvốn hoặclàngười đượcgiaoquảnlývàsử dụng vốn để đầutư xây dựng công trình bao gồm: 1. Đốivớicácdự án sử dụng vốnngânsáchnhànướcthì chủđầutư xây dựng công trình do ngườiquyết định đầu tư quyết định trướckhilậpdự án đầutư xây dựng công trình phù hợpvớiquyđịnh củaLuậtNgânsáchNhà nước. 2. Các dự án sử dụng vốntíndụng thì ngườivayvốnlàchủ đầutư. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 67
 25. 3. Các dự án sử dụng vốnkhácthìchủđầutư là chủ sở hữuvốnhoặclàngười đạidiệntheo quy định củaphápluật. 4. Đốivớicácdự án sử dụng vốnhỗnhợpthì chủđầutư do các thành viên góp vốnthoả thuậncử ra hoặclàngườicótỷ lệ góp vốn cao nhất. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 68
 26. Bài 6. TRÌNH TỰ THỰCHIỆNDỰ ÁN ĐẦUTƯ Giai đoạn 1. Trong giai đoạnchuẩnbịđầutư ‰ Nghiên cứuthị trường, khả năng đầutư và lựachọn thiếtbị. ‰ Báo cáo đầutư xây dựng công trình ( dự án quan trọng). ‰ Lậpdự án khả thi (= dự án đầutư), hoặclậpdự án Báo cáo Kinh tế kỹ thuật(tôngiáo,nhỏ) ‰ Thẩm định dự án khả thi (bao gồmthiếtkế cơ sở , thuyết minh), báo cáo March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 69
 27. Giai đoạn2:Thựchiệndự án đầutư ‰ Lập và trình duyệt phương án đền bù giải tỏa tái, định cư ‰ Đền bù giải tỏa, tái định cư ‰ Xin phép xây dựng ‰ Lập TKKT, dự toán. Thẩm định và duyệt TKKT – Dự toán ‰ Đấu thầu xây lắp – Thiết bị ‰ Giám sát Xây lắp – Thiết bị ‰ Thông báo khởi công xây dựng ‰ Xây lắp công trình, lắp đặt thiết bị ‰ Đóng thuế xây dựng.Đóng bảo hiểm tư vấn, công trình ‰ Nghiệm thu từng phần, từng hạng mục ‰ Nghiệm thu toàn phần ‰ Thanh toán từng phần March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 70
 28. Giai đoạn3:Kết thúc đầutư ‰ Hoàn công công trình ‰ Vận hành, chạy thử ‰ Quyết toán ‰ Trả lãi vay ‰ Chuyển giao công nghệ ‰ Bảo trì công trình. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 71
 29. Bài 7. QUẢNLÝDỰ ÁN THEO CÔNG VIỆC A. Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình B. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế -kỹ thuật) C. Thiết kế xây dựng D. Thi công xây dựng công trình E. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 72
 30. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 73
 31. A. Lậpbáocáođầutư xây dựng công trình và xin phép đầutư 1. Các dự án quan trọng quốcgia;cácdự án nhóm A không phân biệtnguồnvốnphảilậpBáocáođầutư xây dựng công trình 2. NộidungBáocáođầutư xây dựng công trình bao gồm: ‰ Sự cầnthiếtphải đầutư xây dựng công trình, các điều kiệnthuậnlợivàkhókhăn; chếđộkhai thác và sử dụng tài nguyên quốcgianếucó; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 74
 32. ‰ Dự kiếnquymôđầutư:côngsuất, diệntíchxâydựng; các hạng mụccôngtrìnhbaogồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; dự kiếnvềđịa điểmxâydựng công trình và nhu cầusử dụng đất; ‰ Phân tích, lựachọnsơ bộ về công nghệ,kỹ thuật; các điềukiện cung cấpvậttư thiếtbị,nguyênliệu, năng lượng, dịch vụ,hạ tầng kỹ thuật; phương án giải phóng mặtbằng, tái định cư nếucó;cácảnh hưởng củadự án đốivớimôitrường, sinh thái, phòng chống cháy nổ,an ninh, quốc phòng; ‰ Hình thức đầutư,xácđịnh sơ bộ tổng mức đầutư,thời hạnthựchiệndự án, phương án huy động vốntheo tiến độ và hiệuquả kinh tế -xãhộicủadự án và phân kỳđầutư nếucó. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 75
 33. B. Lậpdự án đầutư xây dựng công trình (sau khi báo cáo đầutưđượcphêduyệt) 1. Khi đầutư xây dựng công trình, chủđầutư phảitổ chức lậpdự án để làm rõ về sự cầnthiếtphải đầutư và hiệu quảđầutư xây dựng công trình, trừ những trường hợp sau đây: ‰ Công trình chỉ yêu cầulậpBáocáokinhtế -kỹ thuậtxây dựng công trình quy định tạikhoản1Điều12củaNghị định 12/2009/NĐ-CP; ‰ Các công trình xây dựng là nhà ở riêng lẻ củadânquy định tạikhoản5Điều35củaLuậtXâydựng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 76
 34. 2. Nội dung dự án bao gồmphần thuyếtminhtheo quy định tại Điều6vàphầnthiếtkế cơ sở theo quy định tại Điều7củaNghịđịnh 12/2009/NĐ- CP. 3. Đốivớicácdự án nhóm B chưacótrongquy hoạch kinh tế -xãhội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng thì trướckhilậpdự án phảicóý kiếnthoả thuậnbằng vănbảncủacơ quan có thẩmquyềnphêduyệtvề quy hoạch. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 77
 35. Nội dung phần thuyết minh của dự án 1. Sự cầnthiếtvàmụctiêuđầutư; đánh giá nhu cầuthị trường, tiêu thụ sảnphẩm đốivớidự án sảnxuất; kinh doanhhìnhthức đầutư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầusử dụng đất; điềukiệncungcấp nguyên liệu, nhiên liệuvàcácyếutốđầu vào khác. 2. Mô tả về quymôvàdiệntíchxâydựng công trình, các hạng mụccôngtrìnhbaogồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; phân tích lựachọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 78
 36. 3. Các giảiphápthựchiệnbaogồm: ‰ Phương án giảiphóngmặtbằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuậtnếucó; ‰ Các phương án thiếtkế kiếntrúcđốivớicông trình trong đôthị và công trình có yêu cầu kiếntrúc; ‰ Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động; ‰ Phân đoạnthựchiện, tiến độ thựchiệnvà hình thứcquảnlýdự án. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 79
 37. 4. Đánh giá tác động môi trường, các giảipháp phòng, chống cháy, nổ và các yêu cầuvề an ninh, quốc phòng. 5. Tổng mức đầutư củadự án; khả năng thu xếp vốn, nguồnvốnvàkhả năng cấpvốn theo tiến độ;phương án hoàn trả vốn đốivớidự án có yêu cầuthuhồivốn; các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệuquả kinh tế,hiệuquả xã hộicủadự án. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 80
 38. Nội dung thiết kế cơ sở của dự án 1. Nộidungphầnthiếtkế cơ sở củadự án phảithể hiện đượcgiải pháp thiếtkế chủ yếu, bảo đảm đủ điềukiện để xác định tổng mức đầutư và triểnkhaicácbướcthiết kế tiếptheo,baogồm thuyếtminhvàcácbảnvẽ. 2. Thuyếtminhthiếtkế cơ sởđược trình bày riêng hoặc trình bày trên các bảnvẽđểdiễngiảithiếtkế vớicácnội dung chủ yếusau: a) Tóm tắt nhiệmvụ thiếtkế;giớithiệutómtắtmốiliên hệ củacôngtrìnhvới quy hoạch xây dựng tạikhuvực; các số liệuvềđiềukiệntự nhiên, tảitrọng và tác động; danh mụccácquychuẩn, tiêu chuẩn đượcápdụng.) March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 81
 39. b) Thuyếtminhcôngnghệ: Giớithiệutómtắtphương án công nghệ và sơđồ công nghệ;danhmụcthiếtbị công nghệ vớicácthông số kỹ thuậtchủ yếu liên quan đếnthiếtkế xây dựng. c) Thuyếtminhxâydựng: Khái quát về tổng mặtbằng: giớithiệutómtắt đặc điểmtổng mặtbằng, cao độ và toạđộxây dựng; hệ thống hạ tầng kỹ thuậtvàcácđiểm đấunối; diệntíchsử dụng đất, diệntíchxâydựng, diện tích cây xanh, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cao độ san nềnvàcácnội dung cầnthiếtkhác. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 82
 40. ‰ Đốivới công trình xây dựng theo tuyến: giớithiệutóm tắt đặc điểmtuyếncôngtrình ‰ Đốivớicôngtrìnhcóyêucầukiếntrúc:giớithiệutómtắt mối liên hệ củacôngtrìnhvới quy hoạch xây dựng tại khu vực và các công trình lân cận ‰ Phầnkỹ thuật: giớithiệutómtắt đặc điểm địachấtcông trình, phương án gia cố nền, móng, các kếtcấuchịulực chính, hệ thống kỹ thuậtvàhạ tầng kỹ thuậtcủacông trình, san nền, đào đắp đất; danh mụccácphầnmềmsử dụng trong thiếtkế; ‰ Giớithiệutómtắtphương án phòng chống cháy, nổ và bảovệ môi trường; ‰ Dự tính khốilượng các công tác xây dựng, thiếtbịđểlập tổng mức đầutư và thờigianxâydựng công trình. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 83
 41. 3. Các bảnvẽ thiếtkế cơ sở bao gồm: ‰ Bảnvẽ công nghệ thể hiệnsơđồdây chuyềncôngnghệ vớicácthôngsố kỹ thuậtchủ yếu; ‰ Bảnvẽ xây dựng thể hiệncácgiảiphápvề tổng mặt bằng, kiếntrúc,kếtcấu, hệ thống kỹ thuậtvàhạ tầng kỹ thuậtcôngtrìnhvớicáckíchthướcvàkhốilượng chủ yếu, các mốcgiới, toạđộvà cao độ xây dựng; ‰ Bảnvẽ sơđồhệ thống phòng chống cháy, nổ. 4. Số lượng thuyếtminhvàcácbảnvẽ củathiếtkế cơ sở đượclậptốithiểulà09bộ. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 84
 42. Báo cáo kinh tế -kỹ thuật xây dựng công trình Khi đầutư xây dựng các công trình sau đây, chủđầutư không phảilậpdự án mà chỉ lậpBáocáokinhtế -kỹ thuật xây dựng công trình để trình ngườiquyết định đầutư phê duyệt: ‰ Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo; ‰ Công trình cảitạo, sửachữa, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở cơ quan có tổng mức đầutư dưới3tỷđồng; ‰ Các dự án hạ tầng xã hộicótổng mức đầutư dưới7tỷ đồng sử dụng vốnngânsáchkhôngnhằmmục đích kinh doanh, phù hợpvới quy hoạch phát triểnkinhtế - xã hội, quy hoạch xây dựng và đãcóchủ trương đầutư hoặc đã đượcbố trí trong kế hoạch đầutư hàng năm. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 85
 43. Nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật XD công trình ‰ Sự cầnthiếtphải đầutư,mụctiêuxâydựng công trình ‰ Địa điểmxâydựng ‰ Quy mô, công suất, cấp công trình ‰ Thờihạnxâydựng ‰ Hiệuquả công trình ‰ Các giải pháp phòng chống cháy nổ,vệ sinh môi trường ‰ Bảnvẽ thiếtkế thi công ‰ Dự toán công trình. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 86