Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư - Chương 5: Mô hình định giá tài sản vốn CAPM - Phạm Hoàng Thạch

Mục tiêu học tập chương 5
1. Những giả định của mô hình CAPM
2. Xây dựng mô hình CAPM
3. Bài tập ứng dụng
4. Những tranh cãi về mô hình CAPM 
Tổng quan mô hình CAPM
• Mô hình CAPM là 1 phần quan trọng của ngành tài chính
• Mô hình CAPM cho thấy mối quan hệ giữa TSSL và rủi ro
• CAPM như là 1 công cụ tham chiếu (benchmark) cho các tài sản
(cổ phiếu) mà chúng ta muốn đánh giá TSSL thật sự khi đã biết
trước mức độ rủi ro của tài sản (cổ phiếu) đó 
pdf 11 trang hoanghoa 09/11/2022 1880
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư - Chương 5: Mô hình định giá tài sản vốn CAPM - Phạm Hoàng Thạch", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_ly_danh_muc_dau_tu_chuong_5_mo_hinh_dinh_gia.pdf