Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Mô hình thương mại chuẩn

Tổng quát
• Cung tương đối và cầu tương đối
• Tỉ lệ thương mại và phúc lợi
• Tác động tăng trưởng kinh tế, thuế nhập khẩu, và
trợ cấp xuất khẩu
• Vay và cho vay quốc tế 
pdf 10 trang hoanghoa 07/11/2022 5580
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Mô hình thương mại chuẩn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ly_thuyet_va_chinh_sach_thuong_mai_quoc_te_mo_hinh.pdf