Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Lợi thế bên ngoài và vị trí sản xuất

Nội dung
• Các hình thức lợi thế theo qui mô
• Lợi thế theo qui mô và cấu trúc thị trường
• Lý thuyết lợi thế bên ngoài
• Lợi thế bên ngoài và thương mại quốc tế
• Suất sinh lợi tăng dần động
• Thương mại quốc tế và địa kinh tế 
pdf 8 trang hoanghoa 07/11/2022 11820
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Lợi thế bên ngoài và vị trí sản xuất", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ly_thuyet_va_chinh_sach_thuong_mai_quoc_te_loi_the.pdf