Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt: Phân phối thu nhập và thương mại

Nội dung
1. Mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt trong nền kinh tế tự cung
tự cấp
2. Giá, tiền lương và phân bổ lao động
3. Lợi ích thương mại và phân phối thu nhập
4. Tác động phúc lợi của sự chuyển dịch lao động quốc tế
5. Ai được ai mất khi lao động nội địa di cư?
6. Nền kinh tế chính trị thương mại 
pdf 10 trang hoanghoa 07/11/2022 13440
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Mô hình yếu tố sản xuất chuyên biệt: Phân phối thu nhập và thương mại", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ly_thuyet_va_chinh_sach_thuong_mai_quoc_te_mo_hinh.pdf