Bài giảng Chính sách phát triển - Tuần 2: Lý thuyết phát triển và thực tiễn - Bài 3: Lý thuyết phát triển

Tổng quan lý thuyết phát triển
Mô hình Harrod-Domar:
• Ban đầu không phải là mô hình tăng trưởng, nhưng được áp dụng bởi những
người tiên phong trong lĩnh vực kinh tế học phát triển và các cơ quan viện trợ
quốc tế (như World Bank)
• Chủ yếu nói về tích lũy vốn; không có vai trò của việc làm, thay đổi công nghệ
hoặc sự thay thế yếu tố sản xuất (ví dụ những giả định cổ điển thuần túy)
• Giả định nền kinh tế đóng
Mô hình Solow:
• Mô hình tăng trưởng thuần túy nhờ đó Solow đoạt giải thưởng Nobel; dựa trên
các giả định tân cổ điển (thay thế yếu tố sản xuất và suất sinh lợi giảm dần theo
yếu tố sản xuất).
• Suy cho cùng là mô hình về thay đổi công nghệ ngoại sinh; trong ngắn hạn độ
sâu/mật độ vốn đóng vai trò tích cực nhưng giảm dần.
• Giả định nền kinh tế đóng, mặc dù không được nhìn nhận phổ biến.
Mô hình tăng trưởng nội sinh
• Tốt, nói về thay đổi công nghệ, nhưng điều gì quyết định sự đổi mới công nghệ?
Lý thuyết tăng trưởng nội sinh nhắm đến trả lời câu hỏi này (không thành công).
Lý thuyết bắt kịp công nghệ của Lucas
• Ở các nước kém phát triển, chính sự bắt kịp (phổ biến) công nghệ, không phải
đổi mới sáng tạo đã giúp giải thích thay đổi công nghệ. Sự theo kịp công nghệ
mang tính nội sinh và có lợi suất giảm dần. Được hậu thuẫn tốt bằng số liệu ở
các nền kinh tế mở. 
pdf 7 trang hoanghoa 07/11/2022 5760
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính sách phát triển - Tuần 2: Lý thuyết phát triển và thực tiễn - Bài 3: Lý thuyết phát triển", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_chinh_sach_phat_trien_tuan_2_ly_thuyet_phat_trien.pdf