Bài giảng Chính sách phát triển - Bài 11: Mô hình Lewis

Hàm ý chính sách:
1. Tại điểm ngoặc, thặng dư bắt đầu giảm, giá lương thực bắt đầu tăng và lương
công nghiệp phải tăng để thu hút lao động vào công nghiệp. Kết quả là lợi nhuận
giảm, đầu tư giảm và sự chuyển tiếp chậm lại. Sự chậm lại có thể được khắc
phục bằng đầu tư làm tăng năng suất trong nông nghiệp.
2. Ở nhiều nước, các chính phủ đánh thuế mạnh vào nông nghiệp và tạo ra những
trở ngại đối với sự chuyển dịch lao động. Những biện pháp này kéo dài và/hoặc
ngăn chặn sự chuyển tiếp. Việc bỏ đi những chính sách làm cho nông nghiệp
không hiệu quả và cản trở sự chuyển dịch lao động sẽ giúp đẩy nhanh sự
chuyển tiếp.
3. Tăng trưởng cầu lao động trong khu vực công nghiệp sẽ phụ thuộc nhiều vào
chính sách công nghiệp. Nếu chính phủ trực tiếp trợ cấp và ưu tiên đối xử cho
các nhánh công nghiệp thâm dụng vốn tương đối (thường là DNNN) thì sự
chuyển tiếp sẽ chậm và có thể chệch hướng trước khi hoàn tất.
4. Mở cửa nền kinh tế và cho phép chuyên môn hóa trong sản xuất công nghiệp
thâm dụng lao động sẽ tạo ra cầu lao động cao hơn, lợi nhuận cao hơn, tỉ lệ đầu
tư cao hơn và tốc độ hấp thụ lao động dư thừa nhanh hơn. 
pdf 9 trang hoanghoa 07/11/2022 5502
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính sách phát triển - Bài 11: Mô hình Lewis", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_chinh_sach_phat_trien_bai_11_mo_hinh_lewis.pdf