Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo

Dàn ý
1. Mô hình Ricardo về nền kinh tế tự cung tự cấp
• Khả năng sản xuất, giá tương đối, tập hợp sản lượng tối
ưu
• Đo lường GDP sử dụng lý thuyết giá trị bia
2. Lợi ích từ thương mại
• Lợi thế so sánh
• Lợi ích từ trao đổi và từ chuyên môn hóa
3. Tỉ lệ thương mại — lợi ích được chia như thế nào
• Yếu tố quyết định nguồn gốc thay đổi trong tỉ lệ thương
mại
4. Lương tương đối và năng suất – bí ẩn của Krugman
5. Lợi thế so sánh trong mô hình có nhiều hàng hóa
6. Chủ đề thảo luận 
pdf 9 trang hoanghoa 07/11/2022 13880
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_ly_thuyet_va_chinh_sach_thuong_mai_quoc_te_mo_hinh.pdf