Bài giảng Chính sách phát triển - Bài 18: Vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp

Những gì cấu thành chính sách phát
triển nông thôn?
 Mục tiêu
 Vai trò của chính phủ ở cấp trung
ương
 Vai trò của chính phủ ở cấp địa
phương
 Các chính sách chủ chốt 
pdf 11 trang hoanghoa 07/11/2022 3900
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính sách phát triển - Bài 18: Vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_chinh_sach_phat_trien_bai_18_vai_tro_cua_nha_nuoc.pdf

Nội dung text: Bài giảng Chính sách phát triển - Bài 18: Vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp

  1. Các tác động của can thiệp từ Chính phủ can thiệp của Nhà nước dẫn đến sự kiểm soát xã hội nông thôn sinh ra các nhóm đối tượng hưởng lợi đặc biệt sinh ra các nhà tư bản nông thôn và gây ra phân hóa xã hội 21 Lời kết Tính đa dạng của phát triển nông thôn và cách thức can thiệp của các chính phủ Không có mẫu hình chung cho tất cả Cần có phân tích chính sách cẩn thận và mang tính thực nghiệm 22 11