Giáo trình Tài nguyên du lịch - Chương 2: Một số vấn đề lý luận chung về tổ chức lãnh thổ và hệ thống lãnh thổ vùng du lịch Việt Nam

I - MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Quan niệm tổ chức lãnh thổ du lịch
Tổ chức lãnh thổ du lịch là phân chia lãnh thổ quốc gia thành các vùng kinh tế du lịch,
dựa trên các tiêu chí phân vùng du lịch, nhằm phát huy lợi thế của mỗi vùng và của cả
nước, tổ chức và kinh doanh du lịch đạt hiệu quả.
Có ba hình thức chủ yếu:
+ Hệ thống lãnh thổ du lịch +
Thể tổng hợp lãnh thổ du lịch +
Vùng du lịch
Trong đó, vùng du lịch có ý nghĩa hết sức quan trọng
1. Hệ thống lãnh thổ du lịch
Được tạo thành bởi các phân hệ có quan hệ mật thiết với nhau, gồm:
- Phân hệ khách du lịch
- Phân hệ các tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên văn hoá lịch sử.
- Phân hệ các công trình kỹ thuật
- Phân hệ đội ngũ cán bộ công nhân viên và bộ phận tổ chức quản lý.
Các phân hệ này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
a. Phân hệ khách du lịch
Là phân hệ trung tâm, quyết định những yêu cầu đối với các thành phần khác của hệ
thống, bởi vì các thành phần này phụ thuộc vào đặc điểm (xã hội, nhân khẩu, dân
tộc…) của khách du lịch
Các đặc trưng của phân hệ khách là: cấu trúc và lượng nhu cầu, tính lựa chọn, tính mùa
và tính đa dạng của luống khách du lịch.
b. Phân hệ tổng thể tự nhiên, lịch sử - văn hoá
Là điều kiện để thoả mãn nhu cầu nghỉ ngơi du lịch và là cơ sở lãnh thổ cho việc hình
thành hệ thống. Phân hệ này có sức chứa, có độ tin cậy, tính thích hợp, tính ổn định và
tính hấp dẫn. Nó được đặc trưng bằng lượng nhu cầu, diện tích phân bố và thời gian
khai thác.
c. Phân hệ công trình kỹ thuật
Đảm bảo cho cuộc sống bình thường của khách du lịch, nhân viên phục vụ (ăn ở, đi
lại…) và những nhu cầu giải trí đặc biệt (chữa bệnh, tham quan,du lịch…). Toàn bộ
công trình kỹ thuật tạo nên cơ sở hạ tầng du lịch. Nết đặc trưng của phân hệ là sức
chứa, tính đa dạng, tính thích hợp, mức độ chuẩn bị khai thác…
d. Phân hệ cán bộ nhân viên phục vụ
Hoàn thành chức năng dịch vụ cho khách hàng và đảm bảo cho các xí nghiệp hoạt động
bình thường. Số lượng, trình độ chuyên môn - nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân
viên và mức độ đảm bảo lực lượng lao động là những đặc trưng chủ yếu của phân hệ.
e. Bộ phận điều khiển
Có nhiệm vụ giữ cho cả hệ thống nói chung và từng phân hệ nói riêng hoạt động tối ưu. 
pdf 4 trang hoanghoa 07/11/2022 9860
Bạn đang xem tài liệu "Giáo trình Tài nguyên du lịch - Chương 2: Một số vấn đề lý luận chung về tổ chức lãnh thổ và hệ thống lãnh thổ vùng du lịch Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfgiao_trinh_tai_nguyen_du_lich_chuong_2_mot_so_van_de_ly_luan.pdf