Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Thu hút, hoạch định nguồn nhân lực - Trần Phi Hoàng

Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực

  Quản trị nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động bảo đảm cho doanh nghiệp có đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Quá trình hoạch định nguồn nhân lực
 Quá trình hoạch định nguồn nhân lực thường trãi qua các bước như sau:

§Bước 1: Phân tích môi trường, xác định mục tiêu và chiến lược cho doanh nghiệp.

§Bước 2: Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

§Bước 3: Dự báo khối lượng công việc hoặc xác định khối lượng công việc và tiến hành phân tích công việc.

§Bước 4: Dự báo hoặc xác định nhu cầu nguồn nhân lực

§Bước 5: Phân tích quan hệ cung - cầu nguồn nhân lực và khả năng điều chỉnh, đề ra các chính sách, chương trình hành động giúp các doanh nghiệp thích ứng với các nhu cầu mới và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

§Bước 6: Thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong Bước 5.

Bước 7: Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện.

ppt 13 trang hoanghoa 10/11/2022 300
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Thu hút, hoạch định nguồn nhân lực - Trần Phi Hoàng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_quan_tri_nguon_nhan_luc_chuong_2_thu_hut_hoach_din.ppt

Nội dung text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Thu hút, hoạch định nguồn nhân lực - Trần Phi Hoàng

  1. 2.8. Tinh giản biên chế Để tránh những sai lầm khi tinh giản biên chế, doanh nghiệp cần: ❑ Phải đảm bảo rằng khi giảm chi phí nhân sự sẽ không làm ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng. ❑ Tính toán đầy đủ các chi phí khi thực hiện tinh giản biên chế. ❑ Công bằng trong việc đánh giá nhân viên để cho nghỉ việc. ❑ Xem xét thận trọng thời gian để thông báo thực hiện tinh giản biên chế để giảm bớt thiệt hại cho quá trình thực hiện công việc trong công ty. ❑ Quan tâm đến những người còn lại, thực hiện cố vấn, đào tạo và bồi dưỡng họ. 11
  2. 2.8. Tinh giản biên chế Để tránh những sai lầm khi tinh giản biên chế, doanh nghiệp cần: Thực hiện chương trình trợ cấp, hướng dẫn cho những nhân viên thuộc diện giảm biên chế, giúp họ thích nghi với điều kiện mới như: ❑ Đào tạo và hướng dẫn cho họ một nghề đơn giản hơn mà xã hội đang có nhu cầu. ❑ Cố vấn, hướng dẫn cho nhân viên cách đi xin việc. ❑ Động viên, kích thích họ về vật chất và tinh thần để giảm bớt mặc cảm tâm lý và những khó khăn ban đầu khi không làm việc như cũ. 12
  3. 2.9. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện quản trị nguồn nhân lực Mục đích của việc kiểm tra, đánh giá là: Hướng dẫn các hoạt động hoạch định nguồn nhân lực Xác định các sai lệch giữa kế hoạch và thực hiện, các nguyên nhân dẫn đến sai lệnh đó. Đề ra các giải pháp hoàn thiện 2.10. Bài tập tình huống 13