Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Quá trình tuyển dụng - Trần Phi Hoàng

Nguồn ứng viên từ trong nội bộ doanh nghiệp

Tuyển trực tiếp từ các nhân viên đang trực tiếp làm cho doanh nghiệp

Tuyển người theo hình thức quảng cáo, đăng báo tuyển dụng

Tuyển người thông qua các trung tâm dịch vụ lao động

  Ưu điểm:

Các nhân viên của doanh nghiệp đã được thử thách về lòng trung thành, trung thực, tinh thần trách nhiệm và ít bỏ việc.

Là nhân viên của doanh nghiệp nên sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn khi thực hiện công việc.

Hình thức tuyển dụng trực tiếp từ các nhân viên đang làm việc cho doanh nghiệp sẽ tạo ra sự thi đua rộng rãi giữa các nhân viên đang làm việc, kích thích họ làm việc tích cực, sáng tạo và đạt năng suất cao hơn.

Khuyết điểm:

qViệc tuyển chọn nhân viên vào các vị trí trống có thể gây ra hiện tượng chai lỳ, xơ cứng do nhân viên được thăng chức đã quen với cách thức làm việc của cấp trên trước đây và họ rập khuôn thực hiện theo cách làm trước đó mà không hề sáng tạo, không dấy lên phong trào thi đua. Điều này nguy hiểm cho những doanh nghiệp đang trì trệ, hoạt động kém hiệu quả.

qHình thức tuyển dụng này hình thành nên các nhóm “ứng viên không thành công” và vì không được tuyển chọn vào vị trí mới nên họ mang tâm lý không phục lãnh đạo, không hợp tác với lãnh đạo mới, dễ chia bè phái…

ppt 13 trang hoanghoa 10/11/2022 1460
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Quá trình tuyển dụng - Trần Phi Hoàng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_quan_tri_nguon_nhan_luc_chuong_4_qua_trinh_tuyen_d.ppt

Nội dung text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Quá trình tuyển dụng - Trần Phi Hoàng

  1. Tuyển dụng nhân viên • Tuyển dụng nhân viên là việc tìm kiếm người có khả năng và trình độ phù hợp để giao phó một chức vụ đang bỏ trống. Để việc tuyển dụng đạt được hiệu quả, nhà tuyển dụng cần phải tuân thủ theo quy trình tuyển dụng khoa học. 11
  2. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI TUYỂN CHỌN NHÂN VIÊN 1) Họ đã có, hoặc có thể phát triển một chuyên môn đặc biệt không? 2) Họ có khả năng kết hợp các tài năng như nghiên cứu và quản lý không? 3) Họ có thể hiện những dấu hiệu về khả năng tổ chức không? 4) Họ có thành công trong việc mang lại những cơ hội kinh doanh mới không? 5) Họ đã thể hiện khả năng lãnh đạo người khác nhau? 12
  3. TÌM KIẾM TÀI NĂNG ❑Các tài năng cá nhân bên trong tổ chức, đặc biệt là các tổ chức lớn, thường không được sử dụng hết tiềm năng, hoặc thậm chí không được phát hiện. Hãy để ý đến các dấu hiệu về những khả năng không được sử dụng đầy đủ (hoặc không được sử dụng) và tìm cách để các cá nhân liên quan có thể đóng góp nhiều hơn. ❑Những người trong các tổ chức phi kinh doanh, như ban điều hành một câu lạc bộ hoặc sự kiện xã hội, có thể là các nguồn tài năng chưa được khai thác. 13